ترتیب بر اساس:
جان هامپتون، رضا معین خواه (مترجم) جان هامپتون
ناشر: تیمورزاده، طبیب، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی جهان شناسی - 6 مهر 1387
59500 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 10 مهر 1399
170000 ریال 153000 ریال
پاملا هیکمن، ضرغام سپهری زاده (مترجم)، نسیم مهرگان (مترجم) پاملا هیکمن
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی جهان شناسی - 1381
11500 ریال
اتا کانر، پت استفنز، ضرغام سپهری زاده (مترجم)، نسیم مهرگان (مترجم) اتا کانر
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی جهان شناسی - 1381
11500 ریال
بابی کالمن، ضرغام سپهری زاده (مترجم)، نسیم مهرگان (مترجم) بابی کالمن
ناشر: ریحان، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی جهان شناسی - 4 دی 1385
11000 ریال
بابی کالمن، ضرغام سپهری زاده (مترجم)، نسیم مهرگان (مترجم) بابی کالمن
ناشر: ریحان، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی جهان شناسی - 4 دی 1385
11000 ریال
ناشر: تیمورزاده، طبیب، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی جهان شناسی - 22 اسفند 1386
34500 ریال
تسا پل، مجید عمیق (مترجم)، علیرضا باقری جبلی (مترجم) تسا پل
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی جهان شناسی - 1381
9500 ریال
تسا پل، مجید عمیق (مترجم)، علیرضا باقری جبلی (مترجم) تسا پل
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی جهان شناسی - 1381
9500 ریال
خسرو طالبی، عزت الله شاه منصوری، محسن ایزدیار (ویراستار) خسرو طالبی
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی جهان شناسی - 3 تیر 1388
20000 ریال
جورج اکس، مجید محمدی (مترجم)، محسن درویش امیری (مترجم)، ثمین بیات (مترجم)، مصطفی پورمهدی (مترجم)، شیرین یاسری (مترجم)، مهدی بهشتی (ویراستار) جورج اکس
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی جهان شناسی - 30 تیر 1386
35000 ریال
سیدمسیح هاشمی، نسرین همقلم سیدمسیح هاشمی
ناشر: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی جهان شناسی - 24 آذر 1386
13000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد