ترتیب بر اساس:
شهرام پازوکی شهرام پازوکی
ناشر: فرهنگستان هنر، موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - 1400
150000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 4 تیر 1401
170000 ریال 136000 ریال
ناشر: فرهنگستان هنر، موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - آذر 1394
250000 ریال
ناشر: فرهنگستان هنر، موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - تیر 1396
190000 ریال
ناشر: فرهنگستان هنر، موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - آبان 1394
140000 ریال
آلسیا زورلونی، لیلا میرصفیان (مترجم) آلسیا زورلونی
ناشر: فرهنگستان هنر، موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - مرداد 1396
215000 ریال
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - آذر 1394
250000 ریال
بریس گات، دومینیک لوپس، فرهاد ساسانی (مترجم)، منوچهر صانعی دره بیدی (مترجم)، امیرعلی نجومیان (مترجم)، بابک محقق (مترجم)، شیده احمدزاده (مترجم)، مسعود قاسمیان (مترجم) بریس گات
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - 9 آذر 1393
1500000 ریال
کارول گری، جولیان میلینز کارول گری
ناشر: فرهنگستان هنر، موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - تیر 1396
400000 ریال
محمدرضا مریدی (به اهتمام) محمدرضا مریدی (به اهتمام)
ناشر: فرهنگستان هنر، موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس - مرداد 1396
225000 ریال
روبرت لایتون، اصغر ایزدی جیران (مترجم) روبرت لایتون
ناشر: فرهنگستان هنر، موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - تیر 1394
200000 ریال
اومبر تواکو، هما بینا (مترجم) اومبر تواکو
ناشر: فرهنگستان هنر، موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - مهر 1396
850000 ریال
جان دبلیو میلز جان دبلیو میلز
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - مرداد 1396
350000 ریال
امیرحسین ذکرگو امیرحسین ذکرگو
ناشر: فرهنگستان هنر، موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - آبان 1394
200000 ریال
ناشر: موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - مرداد 1396
195000 ریال
نمایش 1 - 15 از 78 مورد