ترتیب بر اساس:
سیدکمال طبائیان، فاطمه زهرا خوش طینت، مجید کریمی فرد سیدکمال طبائیان
ناشر: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - 28 خرداد 1400
800000 ریال 720000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - 29 آبان 1401
450000 ریال 405000 ریال
کریم آتشگر کریم آتشگر
ناشر: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی - 27 خرداد 1393
280000 ریال 252000 ریال
گوردون سیلورمن، جی. فریدنبرگ، علی شهبازی (مترجم)، مصطفی مهرورزی (مترجم)، محسن افتاده حال (مترجم)، زهراسادات قریشی (مترجم)، آناهیتا خرمی (مترجم)، سحر صابری (مترجم)، تورج بنی رستم (مترجم) گوردون سیلورمن
ناشر: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - 1 آبان 1400
2800000 ریال 2520000 ریال
فردریک لالو، فاطمه زهرا خوش طینت (مترجم)، علی مدنی (مترجم)، مجید کریمی فرد (مترجم) فردریک لالو
ناشر: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی - 28 فروردین 1401
2000000 ریال 1800000 ریال
وندل بل، مصطفی تقوی (مترجم)، محسن محقق (مترجم)، مریم حکمت پناه (ویراستار)، بهنام نپوری زاده (ویراستار) وندل بل
ناشر: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری های دفاعی - شهریور 1397
600000 ریال
پیتر شوارتز، عزیز علیزاده (مترجم)، مسعود منزوی (ویراستار)، عبدالمجید کرامت زاده (ویراستار)، حمید راهنما (ویراستار) پیتر شوارتز
ناشر: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی - 30 مهر 1398
380000 ریال
پیتر شوارتز، کیوان منزوی (مترجم)، مسعود منزوی (مترجم)، بهنام نپوری زاده (ویراستار) پیتر شوارتز
ناشر: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی - 16 تیر 1399
200000 ریال
فرزانه میرشاه ولایتی، فرهاد نظری زاده فرزانه میرشاه ولایتی
ناشر: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری های دفاعی - 4 دی 1390
100000 ریال
عباس جلالی وند، عبدالرحیم پدرام، سیده رویا بارسلطان (ویراستار) عباس جلالی وند
ناشر: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی - 29 تیر 1398
1300000 ریال
سیداحمد حسینی مونس سیداحمد حسینی مونس
ناشر: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - 13 دی 1399
350000 ریال
ریچارد اسلاتر، هیزل هندرسن (مقدمه) ریچارد اسلاتر
ناشر: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - تیر 1395
250000 ریال
متس لیندگرن، هانس بندهولد متس لیندگرن
ناشر: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی - 8 تیر 1390
58000 ریال
آر.کی. جین، اچ.سی. ترایاندیس، موسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاعی (مترجم) آر.کی. جین
ناشر: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی - 27 خرداد 1393
280000 ریال
ناشر: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - خرداد 1395
270000 ریال
گیل رینگلند، مسعود منزوی (مترجم)، پیتر شوارتز(مقدمه) گیل رینگلند
ناشر: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی - 4 اسفند 1398
300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 184 مورد