ترتیب بر اساس:
 
پیتر سنگه، آرت کلاینر، شارلوت رابرتز، ریچارد راس، جورج روت، برایان اسمیت، حسین اکبری (مترجم)، مسعود سلطانی (مترجم)، علینقی مشایخی (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - 10 مرداد، 1386
250000 ریال
مجید فراهانی (مترجم)، ایمان منتظری (مترجم) مجید فراهانی (مترجم)
ناشر: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - 28 آذر، 1385
47000 ریال
تونی فیتز پاتریک، هرمز همایون پور (مترجم)، جو کمپلینگ (ویراستار) تونی فیتز پاتریک
ناشر: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - 26 اسفند، 1385
44000 ریال
یان بالانتاین، نیگل پوا، مسعود سلطانی (مترجم)، حمیدرضا حسینی آشتیانی (ویراستار) یان بالانتاین
ناشر: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - 13 اسفند، 1385
39000 ریال
تونی فیتس پاتریک، هرمز همایون پور (مترجم) تونی فیتس پاتریک
ناشر: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - 1383
155000 ریال
محمدعلی اکبری محمدعلی اکبری
ناشر: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - شهریور، 1395
156000 ریال
بئاتریس مادیونی دانتیانو، ایرج علی آبادی (مترجم) بئاتریس مادیونی دانتیانو
ناشر: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - 1381
18000 ریال
دونالد شپرد، دومینیک هاجکین، یوان ئی آنتونی، ابوالقاسم پوررضا (مترجم) دونالد شپرد
ناشر: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - 1381
10000 ریال
ناشر: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - 1382
25500 ریال
ناشر: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - 1383
19000 ریال
ناشر: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - 1382
34500 ریال
سن آمارتیاکومار، حسین راغفر (مترجم) سن آمارتیاکومار
ناشر: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - 1381
12000 ریال
شورای مشترک اعتباربخشی سازمان هاومراکزبهداشت ودرما، ابراهیم صدقیانی (مترجم) شورای مشترک اعتباربخشی سازمان هاومراکزبهداشت ودرما
ناشر: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - 13 تیر، 1384
35000 ریال
سیدمرتضی مردیها سیدمرتضی مردیها
ناشر: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - 1383
36000 ریال
ناشر: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - دی، 1395
285000 ریال
نمایش 1 - 15 از 55 مورد