ترتیب بر اساس:
دانیل آریخن، عباس اکبری (مترجم) دانیل آریخن
ناشر: سروش، اداره کل پژوهشهای سیمای جمهوری اسلامی ایران - 29 خرداد 1389
100000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 10 مهر 1399
170000 ریال 153000 ریال
دانیل آریخن، عباس اکبری (مترجم) دانیل آریخن
ناشر: سروش، اداره کل پژوهشهای سیمای جمهوری اسلامی ایران - 27 اسفند 1386
180000 ریال
برنارد ویلکی، حمید احمدی لاری (مترجم) برنارد ویلکی
ناشر: سروش، اداره کل پژوهشهای سیمای جمهوری اسلامی ایران - 27 آذر 1385
29000 ریال
مریم معین الاسلام مریم معین الاسلام
ناشر: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما - 7 مرداد 1387
9000 ریال
اقبال حسینی نیا اقبال حسینی نیا
ناشر: دفتر عقل، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما - 9 آذر 1388
14000 ریال
اورت چیمبرز، حمید احمدی لاری (مترجم) اورت چیمبرز
ناشر: اداره کل پژوهشهای سیمای جمهوری اسلامی ایران - 2 مرداد 1384
25000 ریال
جان تولاک، امیر پوریا (مترجم)، شبنم میرزین العابدینی (مترجم) جان تولاک
ناشر: اداره کل پژوهشهای سیمای جمهوری اسلامی ایران - 9 مهر 1384
27000 ریال
پیتر فلانری، مهدی غبرایی (مترجم) پیتر فلانری
ناشر: اداره کل پژوهشهای سیمای جمهوری اسلامی ایران - 9 مهر 1384
15000 ریال
ابوالفضل هادی منش ابوالفضل هادی منش
ناشر: دفتر عقل، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما - 26 اسفند 1385
12000 ریال
احمد رضوان فر احمد رضوان فر
ناشر: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما - 7 مهر 1387
55000 ریال
سیدحسین اسحاقی، فاطمه شیخ زاده (ویراستار) سیدحسین اسحاقی
ناشر: دفتر عقل، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما - 9 آذر 1388
12000 ریال
سیدحسین اسحاقی، علی حائری، حلیمه قریب بلوک، سیدمحمدعلی صادقی سیدحسین اسحاقی
ناشر: دفتر عقل، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما - 4 آذر 1388
39000 ریال
محمدعلی شیخ شعاعی محمدعلی شیخ شعاعی
ناشر: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما - 26 اسفند 1385
10000 ریال
سعید بابایی سعید بابایی
ناشر: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما - 26 اسفند 1385
17000 ریال
احمدرضا حسین زاده احمدرضا حسین زاده
ناشر: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما - 26 اسفند 1385
18000 ریال
نمایش 1 - 15 از 210 مورد