ترتیب بر اساس:
ادموند بیکن ادموند بیکن
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، شهیدی - آذر 1395
1750000 ریال
بو نورتون، نسرین امامی (مترجم) بو نورتون
ناشر: آدینه - 1398
150000 ریال 135000 ریال
محمدحسن محب علی، آتوسا امیرکبیریان، اصغرمحمد مرادی محمدحسن محب علی
ناشر: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری - دی 1397
240000 ریال
هالگر کاک نیلسن، فرزانه سفلایی (مترجم) هالگر کاک نیلسن
ناشر: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری - 4 دی 1389
50000 ریال
مهندسین مشاور نقش، بهنام اسماعیلیان (ویراستار)، کیوان جورابچی (عکاس) مهندسین مشاور نقش
ناشر: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری - 12 بهمن 1387
90000 ریال
ناشر: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری - 12 بهمن 1387
49000 ریال
انگلس مک دانلد، حمید حسینمردی (مترجم)، وحید تقی یاری (مترجم) انگلس مک دانلد
ناشر: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری - 14 آبان 1386
27000 ریال
لوئیز مامفورد، عارف اقوامی مقدم (مترجم) لوئیز مامفورد
ناشر: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری - 14 آبان 1386
48000 ریال
محمدرضا حائری مازندرانی محمدرضا حائری مازندرانی
ناشر: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری - 21 بهمن 1388
135000 ریال
سدریک پیو، ناصر محرم نژاد (مترجم) سدریک پیو
ناشر: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری - 14 آبان 1386
دبورا استیونسون، احمد پوراحمد (مترجم)، رجب پناهی (مترجم) دبورا استیونسون
ناشر: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری - 2 اسفند 1388
50000 ریال
جان فریدمن، عارف اقوامی مقدم (مترجم) جان فریدمن
ناشر: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری - 12 بهمن 1387
75000 ریال
نیکاس آنجلوس سالنگروس، سعید زرین مهر (مترجم)، زهیر متکی (مترجم) نیکاس آنجلوس سالنگروس
ناشر: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری - 26 بهمن 1387
43000 ریال
یونگ-هیون کیم، جان رنای شورت، علیرضا غلامی (مترجم)، ابوالفضل مشکینی (مترجم)، حافظ مهدنژاد (مترجم)، فریاد پرهیز (مترجم) یونگ-هیون کیم
ناشر: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری - 4 دی 1389
43000 ریال
فرخ حسامیان، مجید غمامی فرخ حسامیان
ناشر: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری - 14 آبان 1386
30000 ریال
زهره داودپور زهره داودپور
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران - 14 آبان 1386
32000 ریال
نمایش 1 - 15 از 41 مورد