ترتیب بر اساس:
اباصلت خراسانی، کورش فتحی واجارگاه اباصلت خراسانی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 3 خرداد 1395
1000000 ریال 900000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 9 دی 1402
520000 ریال 416000 ریال
علی برزآبادی فراهانی علی برزآبادی فراهانی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 28 خرداد 1400
360000 ریال 324000 ریال
علی نیک فرجام (مترجم) علی نیک فرجام (مترجم)
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 10 آذر 1394
1200000 ریال 1080000 ریال
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - شهریور 1397
380000 ریال 342000 ریال
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 26 تیر 1392
140000 ریال 126000 ریال
محمدرضا پورشمس (مترجم)، مهرداد پورشمس (ویراستار) محمدرضا پورشمس (مترجم)
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 24 بهمن 1388
260000 ریال 234000 ریال
پیتر چیز، رابرت جوزف توماس، الیزابت کریگ، عبدالرحیم نوه ابراهیم (مترجم) پیتر چیز
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 1394
250000 ریال 225000 ریال
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - اسفند 1395
160000 ریال 144000 ریال
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - آبان 1395
130000 ریال 117000 ریال
بهرام خان مختاری بهرام خان مختاری
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 26 مهر 1390
68000 ریال 61200 ریال
سیدعلی ابطحی سیدعلی ابطحی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - شهریور 1396
150000 ریال 135000 ریال
علی خوش دهان علی خوش دهان
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 18 مرداد 1390
120000 ریال 108000 ریال
علی آسمند علی آسمند
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 2 آذر 1397
2300000 ریال 2070000 ریال
سعید فتح الهی راد، مینا معمارطلوعی (ویراستار) سعید فتح الهی راد
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 7 مهر 1398
500000 ریال 450000 ریال
عبدالله قنبری، جعفر کاشفیان (ویراستار) عبدالله قنبری
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 26 اردیبهشت 1384
190000 ریال 171000 ریال
نمایش 1 - 15 از 400 مورد