ترتیب بر اساس:
ریموند.ا نو، اباصلت خراسانی (مترجم)، سمیه دانشمندی (مترجم) ریموند.ا نو
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 29 مهر 1398
290000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 16 شهریور 1400
280000 ریال 252000 ریال
ناصر صادقی فرد ناصر صادقی فرد
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 15 بهمن 1394
280000 ریال
اباصلت خراسانی (مترجم) اباصلت خراسانی (مترجم)
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 6 شهریور 1398
125000 ریال
محمدرضا پورشمس (مترجم)، مهرداد پورشمس (ویراستار) محمدرضا پورشمس (مترجم)
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 24 بهمن 1388
260000 ریال
هومن دوستی، کورش فتحی واجارگاه هومن دوستی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - آذر 1396
60000 ریال
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 6 فروردین 1384
150000 ریال
ناصر صادقی فرد ناصر صادقی فرد
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 3 فروردین 1386
100000 ریال
محمدرضا شاه بنده محمدرضا شاه بنده
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 1388
27000 ریال
محمدعلی روح الهی محمدعلی روح الهی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 1388
38000 ریال
محمدرضا عافی محمدرضا عافی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 1383
14000 ریال
ری دالیو، سمیرا حمزه لوی (مترجم) ری دالیو
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 5 فروردین 1398
330000 ریال
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 27 اردیبهشت 1390
110000 ریال
امیرحسام شهسواری امیرحسام شهسواری
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 12 اردیبهشت 1401
400000 ریال
سیدعلی ابطحی سیدعلی ابطحی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 1399
280000 ریال
یعقوب سلیم پور، عبداله نعامی یعقوب سلیم پور
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 1399
360000 ریال
نمایش 1 - 15 از 393 مورد