ترتیب بر اساس:
مصطفی مستور مصطفی مستور
ناشر: نشر مرکز - 21 آبان 1401
630000 ریال 450000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
یرواند آبراهامیان، کاظم فیروزمند (مترجم)، حسن شمس آوری (مترجم)، محسن مدیرشانه چی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر مرکز - 2 آذر 1400
1890000 ریال 1250000 ریال
تری مایکل بارت، اسماعیل عباسی (مترجم) تری مایکل بارت
ناشر: نشر مرکز - 6 اردیبهشت 1400
887000 ریال 798300 ریال
بیژن نجدی بیژن نجدی
ناشر: نشر مرکز - 11 مرداد 1400
330000 ریال 313500 ریال
ژوزه ساراماگو، مهدی غبرائی (مترجم) ژوزه ساراماگو
ناشر: نشر مرکز - 17 شهریور 1401
1150000 ریال 1092500 ریال
بابک احمدی بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز - 11 اسفند 1401
2300000 ریال 2100000 ریال
راب استونز، مهرداد میردامادی (مترجم) راب استونز
ناشر: نشر مرکز - 9 آبان 1400
1480000 ریال 1406000 ریال
دیوید بوردول، کریستین تامسون، فتاح محمدی (مترجم) دیوید بوردول
ناشر: نشر مرکز - 4 مهر 1400
3600000 ریال 3400000 ریال
ناشر: نشر مرکز - 12 آبان 1401
418000 ریال 397100 ریال
جروم کیگان، پاول هنری ماسن، مهشید یاسایی (مترجم) جروم کیگان
ناشر: نشر مرکز - 3 آبان 1400
2200000 ریال 2090000 ریال
کارن آرمسترانگ، محسن سپهر (مترجم) کارن آرمسترانگ
ناشر: نشر مرکز - 29 آذر 1400
1540000 ریال 1386000 ریال
احمد دامود احمد دامود
ناشر: نشر مرکز، کتاب ماد - 20 اسفند 1377
وضعیت: دست دوم (قابل قبول)
150000 ریال 135000 ریال
دیوید بوردول، کریستین تامسون، روبرت صافاریان (مترجم) دیوید بوردول
ناشر: نشر مرکز - 6 شهریور 1401
6850000 ریال 6507500 ریال
پل ریکور، بابک احمدی (مترجم) پل ریکور
ناشر: نشر مرکز - 25 مهر 1398
337000 ریال 303300 ریال
آنا فروید، محمد علی خواه (مترجم) آنا فروید
ناشر: نشر مرکز - 6 خرداد 1400
580000 ریال 522000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,112 مورد