ترتیب بر اساس:
دیویدجوزف شوارتز، ژنا بخت آور (مترجم) دیویدجوزف شوارتز
ناشر: مروارید، فیروزه - 4 فروردین 1400
950000 ریال 800000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 104000 ریال
آون هیوز، سیدمهدی الوانی (مترجم)، سهراب خلیلی شورینی (مترجم)، غلامرضا معمارزاده (مترجم) آون هیوز
ناشر: مروارید - 2 اردیبهشت 1398
950000 ریال
رابرت بلای، فریدون معتمدی (مترجم) رابرت بلای
ناشر: مروارید - 29 آذر 1401
980000 ریال
قیصر امین پور(شاعر) قیصر امین پور(شاعر)
ناشر: مروارید - 1399
390000 ریال
گروس عبدالملکیان(شاعر) گروس عبدالملکیان(شاعر)
ناشر: مروارید - 11 مرداد 1399
350000 ریال 72000 ریال
ناشر: مروارید - 1395
130000 ریال
دیویدجوزف شوارتز، ژنا بخت آور (مترجم) دیویدجوزف شوارتز
ناشر: مروارید، فیروزه - 2 دی 1400
450000 ریال
تونی موریسون، علی قادری (مترجم) تونی موریسون
ناشر: مروارید - 7 اسفند 1388
وضعیت: دست دوم (خوب)
100000 ریال 85000 ریال
باری ریچاردز، حسین پاینده (مترجم) باری ریچاردز
ناشر: مروارید - 13 مهر 1399
490000 ریال 450000 ریال
میگل د اونامونو میگل د اونامونو
ناشر: مروارید - 1382
420000 ریال
امین معلوف امین معلوف
ناشر: مروارید - 28 تیر 1400
1100000 ریال
مهدی مظفری ساوجی مهدی مظفری ساوجی
ناشر: مروارید - 14 شهریور 1388
وضعیت: دست دوم (خوب)
300000 ریال 255000 ریال
رضا چایچی رضا چایچی
ناشر: مروارید - 28 آذر 1391
36000 ریال
ناشر: مروارید - 17 تیر 1392
88000 ریال
زکریا تامر، غلامرضا امامی (مترجم) زکریا تامر
ناشر: مروارید - 1397
100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 882 مورد