ترتیب بر اساس:
مارک لوی، بنفشه کوهی (مترجم)، ندا منانی (مترجم)، لیلا طباطبائیان (مترجم) مارک لوی
ناشر: مانی - 10 مرداد 1386
وضعیت: دست دوم
37000 ریال 0 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: مانی - 10 تیر 1391
85000 ریال
مهران ملکی مهران ملکی
ناشر: مانی - شهریور 1395
400000 ریال
محمودبن مسعود عمادالدین شیرازی، فاطمه علیان (مصحح)، مسعود کثیری (مصحح)، زهرا حسین هاشمی (مصحح) محمودبن مسعود عمادالدین شیرازی
ناشر: مانی، قطب علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان - 7 تیر 1393
50000 ریال
ناشر: مانی - 27 فروردین 1390
30000 ریال
ناشر: مانی - 28 مرداد 1392
108000 ریال
رضا عبداللهی (ویراستار)، فرزاد گلی (زیرنظر) رضا عبداللهی (ویراستار)
ناشر: مانی - 12 آبان 1387
75000 ریال
ارل گرولمن، کنت کاسیک، یاسمن نفیسی (مترجم)، نسرین نفیسی (مترجم) ارل گرولمن
ناشر: مانی - 15 آذر 1384
20000 ریال
سعید منصوربقاهی، سیدمجتبی مصطفوی، محمد محجوب سعید منصوربقاهی
ناشر: مانی - 29 مرداد 1392
میلاد برادران قهفرخی میلاد برادران قهفرخی
ناشر: مانی - 11 اسفند 1392
40000 ریال
ناشر: مانی - 21 بهمن 1393
55000 ریال
ناشر: مانی - 25 بهمن 1393
40000 ریال
ناشر: مانی - خرداد 1394
32000 ریال
ناشر: مانی، ایده نوین - مرداد 1394
179000 ریال
نمایش 1 - 15 از 232 مورد