ترتیب بر اساس:
بهروز میلانی فر بهروز میلانی فر
ناشر: قومس - 16 مرداد 1400
2000000 ریال 1800000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - 20 اسفند 1401
400000 ریال 320000 ریال
ناشر: قومس - 7 اردیبهشت 1399
2000000 ریال 1800000 ریال
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: نشرقومس - 4 دی 1399
1100000 ریال 990000 ریال
احمد ساعی، مهدی عباسی (ویراستار) احمد ساعی
ناشر: قومس - 15 بهمن 1394
1100000 ریال 990000 ریال
محمود علایی طالقانی محمود علایی طالقانی
ناشر: قومس - 7 تیر 1400
1800000 ریال 1620000 ریال
برتران بدیع، احمد نقیب زاده (مترجم) برتران بدیع
ناشر: قومس - 9 آبان 1393
1100000 ریال 990000 ریال
ابوالقاسم طاهری ابوالقاسم طاهری
ناشر: قومس - 29 مرداد 1399
1100000 ریال 990000 ریال
سیدعلیرضا ازغندی سیدعلیرضا ازغندی
ناشر: نشرقومس - 29 اردیبهشت 1400
2500000 ریال 2250000 ریال
مصطفی ملکوتیان مصطفی ملکوتیان
ناشر: قومس - 11 آذر 1395
800000 ریال 720000 ریال
ناشر: نشرقومس - 22 دی 1393
550000 ریال 495000 ریال
پیتر برنل، ویکی رندال، احمد ساعی (مترجم)، سعید میرترابی (مترجم) پیتر برنل
ناشر: قومس - 12 دی 1396
2000000 ریال 1800000 ریال
پاتریک اونیل، سعید میرترابی (مترجم)، مهدی عباسی(مصحح) پاتریک اونیل
ناشر: قومس - 28 اردیبهشت 1394
2000000 ریال 1800000 ریال
سعید میرترابی سعید میرترابی
ناشر: قومس - 1 اردیبهشت 1393
1800000 ریال 1620000 ریال
همایون الهی همایون الهی
ناشر: نشرقومس - 20 بهمن 1393
2000000 ریال 1800000 ریال
همایون الهی، مهدی عباسی (ویراستار) همایون الهی
ناشر: قومس - 3 خرداد 1396
1800000 ریال 1620000 ریال
نمایش 1 - 15 از 139 مورد