ترتیب بر اساس:
حسن رازافشار حسن رازافشار
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (قزوین)، فرهیختگان دانشگاه - دی 1389
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
48000 ریال 0 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
پرویز احمدی، محمد صفری کهره، شیرزاد فرهیخته، فاطمه فرهیخته پرویز احمدی
ناشر: فرهیختگان دانشگاه - شهریور 1390
119000 ریال 107100 ریال
احمد غفارزاده (تدوین) احمد غفارزاده (تدوین)
ناشر: فرهیختگان دانشگاه - 1393
250000 ریال
ناشر: فرهیختگان دانشگاه - دی 1392
720000 ریال
سیدسعید حسینیان، هادی محرمی سیدسعید حسینیان
ناشر: فرهیختگان دانشگاه - آبان 1392
1400000 ریال
ناشر: فرهیختگان دانشگاه - بهمن 1392
850000 ریال
جعفر سجادی، حمیدرضا چاره جو، حامد غفاری نوین (زیرنظر) جعفر سجادی
ناشر: فرهیختگان دانشگاه - دی 1392
200000 ریال
نیما طاهری نژاد نیما طاهری نژاد
ناشر: فرهیختگان دانشگاه - 1387
35000 ریال
سیدعلی ابوالحبیب سیدعلی ابوالحبیب
ناشر: فرهیختگان دانشگاه - بهمن 1386
20000 ریال
جنیفر ام. گیدلی جنیفر ام. گیدلی
ناشر: فرهیختگان دانشگاه - اسفند 1396
300000 ریال
جعفر سجادی، حمیدرضا چاره جو، حامد غفاری نوین (زیرنظر) جعفر سجادی
ناشر: فرهیختگان دانشگاه - دی 1392
250000 ریال
فرشاد نجفی اسدالهی فرشاد نجفی اسدالهی
ناشر: فرهیختگان دانشگاه - مرداد 1391
250000 ریال
وحید آرایی (تدوین)، حسینعلی احمدی گرجی (تدوین) وحید آرایی (تدوین)
ناشر: فرهیختگان دانشگاه - بهمن 1392
180000 ریال
ناشر: فرهیختگان دانشگاه - خرداد 1394
175000 ریال
نمایش 1 - 15 از 243 مورد