ترتیب بر اساس:
چارلز مورتیمر، عیسی یاوری (مترجم)، محمد حسن پور (ویراستار) چارلز مورتیمر
ناشر: علوم دانشگاهی - 9 تیر 1401
1500000 ریال 1425000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
چارلز مورتیمر، عیسی یاوری (مترجم) چارلز مورتیمر
ناشر: علوم دانشگاهی - 16 بهمن 1400
1500000 ریال 1350000 ریال
چارلز مورتیمر، عیسی یاوری (مترجم) چارلز مورتیمر
ناشر: علوم دانشگاهی - 2 آذر 1400
1200000 ریال 1080000 ریال
چارلز مورتیمر، عیسی یاوری (مترجم)، محمد حسن پور (ویراستار) چارلز مورتیمر
ناشر: علوم دانشگاهی - 13 تیر 1380
وضعیت: دست دوم (قابل قبول)
100000 ریال 90000 ریال
جو یو وونگ، سیدمحمد طباطبایی لطفی (مترجم) جو یو وونگ
ناشر: علوم دانشگاهی - اردیبهشت 1395
300000 ریال 270000 ریال
چارلز مورتیمر، عیسی یاوری (مترجم) چارلز مورتیمر
ناشر: مهزیار، علوم دانشگاهی - 1393
750000 ریال
فیلد، استرنل، کالمن، عیسی یاوری (مترجم)، محمدهادی خورگامی (مترجم)، محمدروئف درویش (مترجم) فیلد
ناشر: علوم دانشگاهی - 1393
350000 ریال
چارلز مورتیمر، عیسی یاوری (مترجم) چارلز مورتیمر
ناشر: علوم دانشگاهی - 1395
750000 ریال
رابرت تورنتون موریسون، رابرت نیلسون بوید، علی سیدی اصفهانی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، سیداحمد میرشکرایی (مترجم) رابرت تورنتون موریسون
ناشر: علوم دانشگاهی - 29 آبان 1391
500000 ریال
رابرت تورنتون موریسون، رابرت نیلسون بوید، علی سیدی اصفهانی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، سیداحمد میرشکرایی (مترجم) رابرت تورنتون موریسون
ناشر: علوم دانشگاهی - 22 اسفند 1390
400000 ریال
فردیناند پی بی یر، ای. راسل جانستون، جان تی دی ولف، دیوید. اف مازورک، ابراهیم واحدیان (مترجم)، فرشید واحدیان (مترجم) فردیناند پی بی یر
ناشر: علوم دانشگاهی - تیر 1394
1950000 ریال
رابرت نیلسون بوید، رابرت تورنتون موریسون، سیداحمد میرشکرایی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، علی سیدی (مترجم) رابرت نیلسون بوید
ناشر: علوم دانشگاهی - 1392
300000 ریال
فردیناندپیر بیر، الوودراسل جانستون، جان تی دی ولف، ابراهیم واحدیان (مترجم)، محمد حسن پور (ویراستار) فردیناندپیر بیر
ناشر: علوم دانشگاهی - 21 اسفند 1390
250000 ریال
رابرت نیلسون بوید، رابرت تورنتون موریسون، علی سیدی اصفهانی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، سیداحمد میرشکرایی (مترجم) رابرت نیلسون بوید
ناشر: علوم دانشگاهی - 9 آذر 1399
500000 ریال
طهماسبقلی شاهرخشاهی طهماسبقلی شاهرخشاهی
ناشر: علوم دانشگاهی - 1382
20000 ریال
نمایش 1 - 15 از 58 مورد