ترتیب بر اساس:
مریم بخشنده باورساد، نسرین عظیمی، خدیجه مرادبیگی (ویراستار) مریم بخشنده باورساد
ناشر: علوم و فنون پزشکی اهواز - 30 بهمن 1392
100000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 112000 ریال
کامبیز افتخاری (ویراستار)، پدرام عطایی (گردآورنده)، مهری نجفی ثانی (زیرنظر) کامبیز افتخاری (ویراستار)
ناشر: علوم و فنون پزشکی اهواز - 10 مهر 1392
70000 ریال
پیرجورجو نمبرینی، عبدالکاظم نیسی (مترجم)، رضا حیدری (مترجم)، ایمان پارسه (مترجم) پیرجورجو نمبرینی
ناشر: علوم و فنون پزشکی اهواز - 12 آذر 1392
100000 ریال
ناشر: علوم و فنون پزشکی اهواز - 15 آبان 1392
120000 ریال
ناشر: علوم و فنون پزشکی اهواز - 12 آذر 1392
80000 ریال
رضا درویش زاده (گردآورنده) رضا درویش زاده (گردآورنده)
ناشر: علوم و فنون پزشکی اهواز - 30 فروردین 1393
ناشر: علوم و فنون پزشکی اهواز - 27 آبان 1392
80000 ریال
ناشر: علوم و فنون پزشکی اهواز - 15 آبان 1392
80000 ریال
مینا امیری مهر مینا امیری مهر
ناشر: علوم و فنون پزشکی اهواز - 3 اسفند 1393
20000 ریال
سوسن خفاجی (شاعر) سوسن خفاجی (شاعر)
ناشر: علوم و فنون پزشکی اهواز - 10 خرداد 1393
آذر احمدزاده، علی احمدزاده آذر احمدزاده
ناشر: علوم و فنون پزشکی اهواز - 25 تیر 1393
300000 ریال
فاطمه محمدی، مریم پارسانهاد، مجید کاراندیش فاطمه محمدی
ناشر: علوم و فنون پزشکی اهواز - 11 اسفند 1392
120000 ریال
سیداحمد حسینی، رضا ملیحی، پرستو پارسایی محمدی (ویراستار) سیداحمد حسینی
ناشر: علوم و فنون پزشکی اهواز - 30 بهمن 1392
120000 ریال
مجید امین زاده مجید امین زاده
ناشر: علوم و فنون پزشکی اهواز - 30 فروردین 1394
90000 ریال
نمایش 1 - 15 از 327 مورد