ترتیب بر اساس:
چارلز مورتیمر، عیسی یاوری (مترجم)، محمد حسن پور (ویراستار) چارلز مورتیمر
ناشر: علوم دانشگاهی - 2 آبان 1399
1250000 ریال 1062500 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 467500 ریال
عیسی یاوری (مترجم) عیسی یاوری (مترجم)
ناشر: علوم دانشگاهی - 2 مهر 1400
900000 ریال 765000 ریال
چارلز مورتیمر، عیسی یاوری (مترجم) چارلز مورتیمر
ناشر: علوم دانشگاهی - 6 فروردین 1399
750000 ریال 637500 ریال
فردیناندپیر بیر، الوودراسل جانستون، الیوت آیزنبرگ، ویلیام کلاوزن، جورج استاب، ابراهیم واحدیان (مترجم)، محمد حسن پور (ویراستار) فردیناندپیر بیر
ناشر: علوم دانشگاهی - 1398
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
600000 ریال 480000 ریال
چارلز مورتیمر، عیسی یاوری (مترجم)، محمد حسن پور (ویراستار) چارلز مورتیمر
ناشر: علوم دانشگاهی - 8 مرداد 1398
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
1250000 ریال 1000000 ریال
چارلز مورتیمر، عیسی یاوری (مترجم) چارلز مورتیمر
ناشر: مهزیار، علوم دانشگاهی - 1393
750000 ریال
فیلد، استرنل، کالمن، عیسی یاوری (مترجم)، محمدهادی خورگامی (مترجم)، محمدروئف درویش (مترجم) فیلد
ناشر: علوم دانشگاهی - 1393
350000 ریال
چارلز مورتیمر، عیسی یاوری (مترجم) چارلز مورتیمر
ناشر: علوم دانشگاهی - 1395
750000 ریال
رابرت تورنتون موریسون، رابرت نیلسون بوید، علی سیدی اصفهانی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، سیداحمد میرشکرایی (مترجم) رابرت تورنتون موریسون
ناشر: علوم دانشگاهی - 29 آبان 1391
500000 ریال
رابرت تورنتون موریسون، رابرت نیلسون بوید، علی سیدی اصفهانی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، سیداحمد میرشکرایی (مترجم) رابرت تورنتون موریسون
ناشر: علوم دانشگاهی - 22 اسفند 1390
400000 ریال
فردیناند پی بی یر، ای. راسل جانستون، جان تی دی ولف، دیوید. اف مازورک، ابراهیم واحدیان (مترجم)، فرشید واحدیان (مترجم) فردیناند پی بی یر
ناشر: علوم دانشگاهی - تیر 1394
1950000 ریال
رابرت نیلسون بوید، رابرت تورنتون موریسون، سیداحمد میرشکرایی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، علی سیدی (مترجم) رابرت نیلسون بوید
ناشر: علوم دانشگاهی - 1392
300000 ریال
فردیناندپیر بیر، الوودراسل جانستون، جان تی دی ولف، ابراهیم واحدیان (مترجم)، محمد حسن پور (ویراستار) فردیناندپیر بیر
ناشر: علوم دانشگاهی - 21 اسفند 1390
250000 ریال
رابرت نیلسون بوید، رابرت تورنتون موریسون، علی سیدی اصفهانی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، سیداحمد میرشکرایی (مترجم) رابرت نیلسون بوید
ناشر: علوم دانشگاهی - 9 آذر 1399
500000 ریال
طهماسبقلی شاهرخشاهی طهماسبقلی شاهرخشاهی
ناشر: علوم دانشگاهی - 1382
20000 ریال
نمایش 1 - 15 از 59 مورد