ترتیب بر اساس:
محمدرضا شاه نظری، محمدقاسم سحاب محمدرضا شاه نظری
ناشر: علم و صنعت 110 - 1393
600000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
200000 ریال 140000 ریال
جی.جی. بروکس، آدام نویل جی.جی. بروکس
ناشر: علم و صنعت 110 - بهمن 1395
1000000 ریال
ناشر: علم و صنعت 110، پرهام - 28 دی 1392
1200000 ریال
جی.جی. بروکس، آدام نویل، علی اکبر رمضانیان پور (مترجم)، محمدرضا شاه نظری (مترجم) جی.جی. بروکس
ناشر: آذرنگ، علم و صنعت 110 - 10 آبان 1389
230000 ریال
اسماعیل افلاکی (مترجم) اسماعیل افلاکی (مترجم)
ناشر: علم و صنعت 110، پرهام، صنعت گستر - 1 بهمن 1390
500000 ریال
اتحادیه کارکنان ذوب آهن آلمان اتحادیه کارکنان ذوب آهن آلمان
ناشر: آذرنگ، علم و صنعت 110 - خرداد 1395
150000 ریال
اسماعیل افلاکی اسماعیل افلاکی
ناشر: علم و صنعت 110 - 1387
45000 ریال
ناشر: علم و صنعت 110، پرهام - 1 اسفند 1389
400000 ریال
جوزف ادوارد شیگلی، ایرج شادروان (مترجم) جوزف ادوارد شیگلی
ناشر: آذرنگ، علم و صنعت 110 - 20 تیر 1386
220000 ریال
کنت کلارک، دونالد هس، رضا گلپرورروزبهانی (مترجم) کنت کلارک
ناشر: علم و صنعت 110 - 12 بهمن 1388
400000 ریال
ناشر: علم و صنعت 110 - 21 مرداد 1385
62000 ریال
بروس کارلسون، امیرمسعود اسکوئیلر (مترجم)، حشمت الله صباغی (مترجم) بروس کارلسون
ناشر: آذرنگ، علم و صنعت 110 - 22 آذر 1388
95000 ریال
جوزف ادوارد شیگلی، ایرج شادروان (مترجم) جوزف ادوارد شیگلی
ناشر: آذرنگ، علم و صنعت 110 - 8 آذر 1390
220000 ریال
ناشر: آذرنگ، علم و صنعت 110، صنعت گستر - 3 خرداد 1390
80000 ریال
جیمز مریام، مهرداد رهبری (مترجم) جیمز مریام
ناشر: علم و صنعت 110 - 13 اسفند 1387
80000 ریال
نمایش 1 - 15 از 29 مورد