ترتیب بر اساس:
یوهانس ایتن، بهروز ژاله دوست ثانی (مترجم)، افسانه بلوری (ویراستار) یوهانس ایتن
ناشر: عفاف - 18 آذر 1391
400000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 16 آبان 1402
490000 ریال 392000 ریال
فرهاد گشایش، حسین محسنی(مصحح) فرهاد گشایش
ناشر: عفاف، مارلیک - 20 خرداد 1399
800000 ریال
جرزی کارو، مهگان فرهنگ پور (مترجم)، فایزه خیراله (ویراستار) جرزی کارو
ناشر: عفاف، مارلیک - 1 آذر 1389
120000 ریال
خلیل مشتاق، دفتر پژوهش های هنری انتشارات مارلیک (تدوین) خلیل مشتاق
ناشر: عفاف - 2 آذر 1389
60000 ریال
فرهاد گشایش فرهاد گشایش
ناشر: عفاف - 17 فروردین 1384
75000 ریال
گاری توبی، نلس هیلدتون، مریم مدنی (مترجم) گاری توبی
ناشر: عفاف - 29 بهمن 1387
27000 ریال
ناشر: عفاف - 17 آذر 1389
40000 ریال
سیدرضا حسینی سیدرضا حسینی
ناشر: عفاف، مارلیک - 25 آبان 1398
650000 ریال
ناشر: عفاف، مارلیک - 21 بهمن 1387
25000 ریال
ناشر: عفاف، مارلیک - 5 اسفند 1387
35000 ریال
دفتر پژوهش های هنری انتشارات مارلیک دفتر پژوهش های هنری انتشارات مارلیک
ناشر: عفاف - 29 بهمن 1387
60000 ریال
دفتر پژوهش های هنری انتشارات مارلیک دفتر پژوهش های هنری انتشارات مارلیک
ناشر: عفاف، مارلیک - 5 اسفند 1387
30000 ریال
منوچهر عبادی، عبدالعلی محقق زاده (مترجم)، عذرا غلامی (مترجم)، زهره ابوالحسن زاده (مترجم) منوچهر عبادی
ناشر: عفاف، مارلیک - 10 تیر 1387
400000 ریال
ناشر: عفاف، مارلیک - 15 آذر 1389
45000 ریال
ناشر: عفاف - 16 بهمن 1387
25000 ریال
نمایش 1 - 15 از 46 مورد