ترتیب بر اساس:
دومینیک براین، علی قنواتی (مترجم)، مرتضی باوندپور (مترجم) دومینیک براین
ناشر: اتقان، عطر یاس، همگرا، مهر فاطمه، سه نقطه - 13 اردیبهشت 1391
100000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - 5 دی 1399
150000 ریال 120000 ریال
گزنفون، سمیه موحدی فرد (مترجم) گزنفون
ناشر: اتقان، عطر یاس، همگرا، مهر فاطمه، سه نقطه - 19 بهمن 1393
100000 ریال
ابراهیم کاظمی خوانساری، فاطمه جعفری (ویراستار) ابراهیم کاظمی خوانساری
ناشر: عطر یاس - 18 خرداد 1388
110000 ریال
بیل لوکاس، سمیه موحدی فرد (مترجم) بیل لوکاس
ناشر: پیام مقدس، اتقان، عطر یاس، تا ظهور - 28 تیر 1389
50000 ریال
دومینیک اوبراین دومینیک اوبراین
ناشر: پیام مقدس، اتقان، عطر یاس، همگرا - 6 آبان 1393
80000 ریال
گزنفون، سمیه موحدی فرد (مترجم)، لاری هدریک (ویراستار) گزنفون
ناشر: پیام مقدس، اتقان، عطر یاس، تا ظهور - 28 تیر 1389
45000 ریال
دومینیک اوبراین، سمیه موحدی فرد (مترجم) دومینیک اوبراین
ناشر: پیام مقدس، اتقان، عطر یاس، تا ظهور - 28 تیر 1389
35000 ریال
تونی بازان، سمیه موحدی فرد (مترجم) تونی بازان
ناشر: پیام مقدس، اتقان، عطر یاس، تا ظهور - 28 تیر 1389
45000 ریال
سعید حاجی علی سعید حاجی علی
ناشر: عطر یاس، ماشی - 8 بهمن 1390
40000 ریال
سعید حاجیان سعید حاجیان
ناشر: عطر یاس، ماشی - 24 خرداد 1393
30000 ریال
گزنفون، سمیه موحدی فرد (مترجم)، لاری هدریک (ویراستار) گزنفون
ناشر: پیام مقدس، اتقان، عطر یاس، همگرا - 21 بهمن 1391
45000 ریال
محمدباقربن محمدتقی مجلسی، محمدعلی علیامهر (محقق) محمدباقربن محمدتقی مجلسی
ناشر: همای غدیر، عطر یاس - 13 خرداد 1393
40000 ریال
ناشر: عطر یاس - 25 دی 1391
40000 ریال
محمد سلطان الواعظین محمد سلطان الواعظین
ناشر: عطر یاس - 3 بهمن 1386
40000 ریال
محمدرضا خزایی محمدرضا خزایی
ناشر: عطر یاس - 25 مرداد 1388
19000 ریال
نمایش 1 - 15 از 108 مورد