ترتیب بر اساس:
فرل هدی، سیدمهدی الوانی (مترجم)، غلامرضا معمارزاده (مترجم)، زهره آقابابایی (مصحح)، علی احسان نیکجو (مصحح) فرل هدی
ناشر: عصر فرزانگان، اندیشه های گوهربار - 6 آذر 1386
750000 ریال
بو نورتون، نسرین امامی (مترجم) بو نورتون
ناشر: آدینه - 1398
150000 ریال 127500 ریال
زهره آقابابایی، علی احسان نیکجو، غلامعلی رشید (مقدمه) زهره آقابابایی
ناشر: نقش بیان، عصر فرزانگان - 8 بهمن 1385
4200 ریال
نمایش 1 - 2 از 2 مورد