ترتیب بر اساس:
عبدالرزاق کعبی نژادیان عبدالرزاق کعبی نژادیان
ناشر: عبدالرزاق کعبی نژادیان، انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران - دی 1394
180000 ریال
کال نیوپورت، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، بابک یاپیر رشتی (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 12 اردیبهشت 1401
200000 ریال 170000 ریال
عبدالرزاق کعبی نژادیان عبدالرزاق کعبی نژادیان
ناشر: عبدالرزاق کعبی نژادیان، انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران - تیر 1396
250000 ریال
عبدالرزاق کعبی نژادیان عبدالرزاق کعبی نژادیان
ناشر: عبدالرزاق کعبی نژادیان - 29 اردیبهشت 1392
10000 ریال
عبدالرزاق کعبی نژادیان عبدالرزاق کعبی نژادیان
ناشر: سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، عبدالرزاق کعبی نژادیان - 11 خرداد 1392
12000 ریال
عبدالرزاق کعبی نژادیان عبدالرزاق کعبی نژادیان
ناشر: سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، عبدالرزاق کعبی نژادیان - 11 خرداد 1392
10000 ریال
عبدالرزاق کعبی نژادیان عبدالرزاق کعبی نژادیان
ناشر: عبدالرزاق کعبی نژادیان - 13 خرداد 1392
48000 ریال
عبدالرزاق کعبی نژادیان عبدالرزاق کعبی نژادیان
ناشر: عبدالرزاق کعبی نژادیان، انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران - 2 مهر 1392
180000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد