ترتیب بر اساس:
Kazem Barzegar , Iman Tavakoli Kazem Barzegar
ناشر: طب گستر - مهر 1390
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - مرداد 1400
370000 ریال 296000 ریال
مرتضی انوری، ابوالقاسم عباسی سرچشمه، حسین نهنگی، صادق یادگاری مرتضی انوری
ناشر: طب گستر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی - آبان 1390
50000 ریال
آر. دونالد، دیوید سون، ویکتور دیویدسن، ب سیتمن، بمانعلی جلالی (مترجم)، سیدمجتبی بهشتی تبار (مترجم)، نیره پارسائیان (مترجم) آر. دونالد
ناشر: طب گستر - بهمن 1385
100000 ریال
مهدی تبریزی زاده مهدی تبریزی زاده
ناشر: طب گستر - بهمن 1389
44000 ریال
مهسا خدایاریان (مترجم)، طاهره سلیمی (مترجم)، لیلی شهبازی (مترجم) مهسا خدایاریان (مترجم)
ناشر: طب گستر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی - آبان 1390
15000 ریال
جان کوش، آرتور کاوانا، چارلزمایکل استاین، حسین سلیمانی (مترجم)، محمدباقر اولیا (مترجم) جان کوش
ناشر: طب گستر - بهمن 1389
30000 ریال
Lanzkowsky, اعظم السادات هاشمی (مترجم)، علی دهقانی احمد آبادی (مترجم) Lanzkowsky
ناشر: طب گستر - بهمن 1389
21000 ریال
تارا واکر، محمدباقر خلیلی (مترجم)، اعظم کندل (مترجم)، جمشید آیت اللهی (ویراستار)، احمد شجری (ویراستار) تارا واکر
ناشر: طب گستر - اسفند 1389
15000 ریال
محمدرضا بشارتی محمدرضا بشارتی
ناشر: طب گستر - بهمن 1389
50000 ریال
سیدمحمدجلیل ابریشم (گردآورنده) سیدمحمدجلیل ابریشم (گردآورنده)
ناشر: طب گستر - بهمن 1389
36000 ریال
رضا گائینی (گردآورنده) رضا گائینی (گردآورنده)
ناشر: طب گستر - بهمن 1389
جان کلارکسون، جین ای هاریسون، امید.ای اسماعیل، ایان نیدلمن، هلن ورتینگتون، مهدی تبریزی زاده (مترجم)، حسین عقیلی (مترجم)، امیرمعین تقوی (مترجم) جان کلارکسون
ناشر: طب گستر - بهمن 1389
42000 ریال
سیدمحمود قریشیان سیدمحمود قریشیان
ناشر: طب گستر - بهمن 1389
19000 ریال
محمدرضا بشارتی محمدرضا بشارتی
ناشر: طب گستر - بهمن 1389
50000 ریال
نمایش 1 - 15 از 60 مورد