ترتیب بر اساس:
جی فردنبرگ، گوردون سیلورمن جی فردنبرگ
ناشر: شرکت پیشرو فناوری قائد، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - 17 اسفند 1400
1500000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - 5 خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
جی فردنبرگ، گوردون سیلورمن، زهراسادات قریشی، آناهیتا خرمی، علی شهبازی (مترجم)، افسانه زرقی (مترجم)، علی گودرزی (مترجم)، مصطفی مهرورزی (مترجم)، محسن افتاده حال (مترجم)، سحر صابری (مترجم)، تورج بنی رستم (مترجم)، امید سعادتی (مترجم) جی فردنبرگ
ناشر: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی، شرکت پیشرو فناوری قائد - 19 دی 1389
200000 ریال
ایان ویلسون، بیل رالستون، مسعود منزوی (مترجم) ایان ویلسون
ناشر: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی، شرکت پیشرو فناوری قائد - 24 تیر 1399
350000 ریال
بهنام نپوری زاده بهنام نپوری زاده
ناشر: شرکت پیشرو فناوری قائد - دی 1396
150000 ریال
علی شایسته، محسن رضاآخوندزاده علی شایسته
ناشر: شرکت پیشرو فناوری قائد - خرداد 1397
250000 ریال
سیدمحسن حجت خواه، چیمن سعیدی سیدمحسن حجت خواه
ناشر: شرکت پیشرو فناوری قائد - آبان 1397
250000 ریال
شهرام نپوری زاده شهرام نپوری زاده
ناشر: شرکت پیشرو فناوری قائد - آذر 1397
150000 ریال
آرش منظم، محمد فردوسی آرش منظم
ناشر: شرکت پیشرو فناوری قائد - خرداد 1394
35000 ریال
بنجامین اس بلانچارد، والتر.جی فایربکی بنجامین اس بلانچارد
ناشر: شرکت پیشرو فناوری قائد - مرداد 1394
450000 ریال
بنجامین اس بلانچارد، والتر.جی فایربکی بنجامین اس بلانچارد
ناشر: شرکت پیشرو فناوری قائد - مرداد 1394
450000 ریال
ناشر: شرکت پیشرو فناوری قائد - آذر 1394
250000 ریال
فرید شاهمیری (تدوین) فرید شاهمیری (تدوین)
ناشر: شرکت پیشرو فناوری قائد - 25 شهریور 1392
160000 ریال
مهدی عربی، محمدحسین شجاع مرادی، جاوید رضاپورطوری مهدی عربی
ناشر: شرکت پیشرو فناوری قائد - 19 بهمن 1392
35000 ریال
سیدعبدالحمید محمدی سیدعبدالحمید محمدی
ناشر: شرکت پیشرو فناوری قائد - 19 بهمن 1392
65000 ریال
بیل شارپ، کیس وندرهیدن بیل شارپ
ناشر: شرکت پیشرو فناوری قائد، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری های دفاعی - 21 آبان 1391
75000 ریال
نمایش 1 - 15 از 72 مورد