ترتیب بر اساس:
اریک هال، گلن نیلی، ناصر دادگستر (مترجم) اریک هال
ناشر: سیمین دخت، ناصرین - 26 آبان 1401
3500000 ریال 3325000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
200000 ریال 160000 ریال
حمیدرضا میری، قاسم سبحانی، احمد حقیری دهبارز حمیدرضا میری
ناشر: سیمین دخت، سپید برگ - 18 تیر 1390
145000 ریال
مهدی نادری فر (مترجم)، هادی شیرزاد (مترجم)، رضا شهرامی (مترجم)، سعیده خرم نیا (مترجم)، علی نیک فرجام (مترجم)، علی شهرامی (مترجم)، فرهاد رضوانی (مترجم)، هدیه سلطانی (مترجم) مهدی نادری فر (مترجم)
ناشر: سیمین دخت - 1393
1900000 ریال
کامبیز سمیعی (مترجم) کامبیز سمیعی (مترجم)
ناشر: سیمین دخت، کانون نشر علوم، نگین دانش - 21 اردیبهشت 1388
99000 ریال
دیوید شاتک، محمد ضرغام (مترجم)، مهدی نجفی مقدم (مترجم)، علی نیک فرجام (مترجم)، مسعود رفعتی (مترجم)، هدیه سلطانی (مترجم)، مرجان قطبی (مترجم)، محمد رضائی (مترجم)، هانیه شیرازیان (ویراستار)، آرزو دهقانی (ویراستار)، عظیمه السادات جعفری (ویراستار)، علی بیداری (زیرنظر) دیوید شاتک
ناشر: سیمین دخت، سپید برگ - 1393
1200000 ریال
فرحبخش سیف فرحبخش سیف
ناشر: سیمین دخت، کانون نشر علوم - 21 دی 1388
185000 ریال
امیر حسین استخریان امیر حسین استخریان
ناشر: سیمین دخت - 1390
70000 ریال
امیرحسین شهیدزاده امیرحسین شهیدزاده
ناشر: سیمین دخت، سپید برگ - 12 خرداد 1389
80000 ریال
تامس پاول، احمد شیدا (مترجم) تامس پاول
ناشر: سیمین دخت، کانون نشر علوم - 29 دی 1388
245000 ریال
گرام چسترز، مژگان رحمانی خضری (مترجم) گرام چسترز
ناشر: سیمین دخت - 28 خرداد 1390
90000 ریال
نادر خرمی راد نادر خرمی راد
ناشر: سیمین دخت، کانون نشر علوم - 1395
500000 ریال
عباس عابدی، پوراندخت پورکرمانیان عباس عابدی
ناشر: سیمین دخت، سپید برگ - 3 تیر 1391
55000 ریال
هربرت شیلد، فرهاد قلی زاده نوری (مترجم)، علی اصغر شریف پور (مترجم) هربرت شیلد
ناشر: سیمین دخت، کانون نشر علوم - 19 خرداد 1388
165000 ریال
ناشر: سیمین دخت - 7 دی 1388
41000 ریال
دیوید شاتک، مهدی نادری فر (مترجم)، هادی شیرزاد (مترجم)، رضا شهرامی (مترجم)، علی شهرامی (مترجم) دیوید شاتک
ناشر: سیمین دخت - 23 خرداد 1388
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 130 مورد