ترتیب بر اساس:
اندرو ماتیوز، هانیه حق نبی مطلق (مترجم)، شیرین وحدانی (ویراستار) اندرو ماتیوز
ناشر: سلسله مهر - 24 آبان 1391
وضعیت: دست دوم (خوب)
90000 ریال 63000 ریال
ناشر: آدینه - 23 مهر 1401
250000 ریال 200000 ریال
بتسی ویلیامز، منصوره چراغی (مترجم)، شیرین وحدانی (ویراستار) بتسی ویلیامز
ناشر: تمیشه، سلسله مهر - 1389
25000 ریال
مارک مانسون، پرستو عوض زاده (مترجم) مارک مانسون
ناشر: سلسله مهر - 1399
680000 ریال
ناشر: سلسله مهر - 26 شهریور 1398
400000 ریال
سوزان نیومن، هانیه حق نبی مطلق (مترجم)، شیرین وحدانی (ویراستار) سوزان نیومن
ناشر: سلسله مهر - 1392
105000 ریال
الین مازلیش، آدل فیبر، هانیه حق نبی مطلق (مترجم)، شیرین وحدانی (ویراستار) الین مازلیش
ناشر: سلسله مهر - 17 اردیبهشت 1399
600000 ریال
ناشر: سلسله مهر - 2 مرداد 1392
165000 ریال
اسپنسر جانسون، هانیه حق نبی مطلق (مترجم) اسپنسر جانسون
ناشر: سلسله مهر - 5 مرداد 1390
300000 ریال
راسل اچ گرانگر راسل اچ گرانگر
ناشر: سلسله مهر - 7 بهمن 1398
650000 ریال
لوئیزال. هی لوئیزال. هی
ناشر: سلسله مهر - 25 آبان 1398
550000 ریال
دیل کارنگی، هانیه حق نبی مطلق (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: سلسله مهر - 11 خرداد 1398
850000 ریال
دیل کارنگی، شیرین وحدانی (ویراستار)، هانیه حق نبی مطلق (مقدمه) دیل کارنگی
ناشر: سلسله مهر - 23 فروردین 1390
1000000 ریال
دیل کارنگی، هانیه حق نبی مطلق (مترجم)، شیرین وحدانی (ویراستار) دیل کارنگی
ناشر: تمیشه، سلسله مهر - 20 فروردین 1390
850000 ریال
نمایش 1 - 15 از 103 مورد