ترتیب بر اساس:
راجر فیشر، ویلیام یوری، مسعود حیدری (مترجم) راجر فیشر
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1397
220000 ریال
پرویز بختیاری پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1397
350000 ریال
پیتر سنگه، محمد روشن (مترجم)، حافظکمال هدایت (مترجم)، مجتبی سلیمانیها (ویراستار) پیتر سنگه
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1397
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
380000 ریال 323000 ریال
پیتر سنگه، محمد روشن (مترجم)، حافظکمال هدایت (مترجم)، مجتبی سلیمانیها (ویراستار) پیتر سنگه
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1397
380000 ریال
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1397
140000 ریال
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1395
280000 ریال
مجتبی کاشانی، علی کیال (ویراستار) مجتبی کاشانی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1396
180000 ریال
آرین قلی پور، عسل آغاز آرین قلی پور
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1396
280000 ریال
رابرت هارتلی، مرتضی شانی (مترجم) رابرت هارتلی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1394
350000 ریال
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1397
260000 ریال
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1395
160000 ریال
عادل آذر، فرزانه خسروانی عادل آذر
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - مهر، 1395
300000 ریال
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1396
170000 ریال
کامران فیضی، منصور ایران دوست، فتانه شمالی (ویراستار) کامران فیضی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 25 دی، 1392
60000 ریال
نمایش 1 - 15 از 232 مورد