ترتیب بر اساس:
 
راجر فیشر، ویلیام یوری راجر فیشر
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1395
180000 ریال
پرویز بختیاری پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1396
270000 ریال
پیتر سنگه، محمد روشن (مترجم)، حافظکمال هدایت (مترجم)، مجتبی سلیمانیها (ویراستار) پیتر سنگه
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1395
380000 ریال
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1395
140000 ریال
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1395
280000 ریال
مجتبی کاشانی، علی کیال (ویراستار) مجتبی کاشانی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1395
180000 ریال
کامران فیضی، منصور ایران دوست، فتانه شمالی (ویراستار) کامران فیضی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 25 دی، 1392
60000 ریال
رابرت هارتلی، مرتضی شانی (مترجم) رابرت هارتلی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1394
350000 ریال
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1393
160000 ریال
رضا راعی، عباس بخشیانی رضا راعی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1395
240000 ریال
وفا غفاریان، هما اعلمی میلانی، ابوالفتح قهرمانی (ویراستار) وفا غفاریان
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 29 خرداد، 1389
20000 ریال
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 25 اسفند، 1393
280000 ریال
پرویز بختیاری، جمشید اصغری پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 02 خرداد، 1391
80000 ریال
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 16 بهمن، 1395
180000 ریال
نمایش 1 - 15 از 250 مورد