ترتیب بر اساس:
کسری طالبی، غلامحسین اسلامی صدر (زیرنظر)، جواد نیکنام (زیرنظر)، فاطمه داودی اصل (زیرنظر) کسری طالبی
ناشر: پرک، سازمان شهرداری های کشور - 24 خرداد 1391
80000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 117000 ریال
میثم بصیرت، تهمینه فتح اللهی (ویراستار)، معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی (تهیه و تنظیم) میثم بصیرت
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - 30 شهریور 1390
32000 ریال
احمد سعیدنیا، جواد مهدیزاده احمد سعیدنیا
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - 25 شهریور 1391
50000 ریال
علی عسگری، پدرام رخشانی، اکبر اسمعیلی علی عسگری
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - 12 مهر 1391
75000 ریال
احمد سعیدنیا احمد سعیدنیا
ناشر: سازمان شهرداری های کشور - 22 مرداد 1390
30000 ریال
احمد سعیدنیا احمد سعیدنیا
ناشر: سازمان شهرداری های کشور - 22 مرداد 1390
30000 ریال
کسری طالبی کسری طالبی
ناشر: پرک، سازمان شهرداری های کشور - 24 خرداد 1391
80000 ریال
بهرام شریف نبی (گردآورنده)، غلامحسین اسلامی صدر (زیرنظر)، فاطمه داودی اصل (زیرنظر)، جواد نیکنام (زیرنظر) بهرام شریف نبی (گردآورنده)
ناشر: پرک، سازمان شهرداری های کشور - 24 خرداد 1391
75000 ریال
نعمت الله اعتمادی، حسن کریم مجنی، سعید شهبازی نعمت الله اعتمادی
ناشر: پرک، سازمان شهرداری های کشور - 24 خرداد 1391
80000 ریال
نعمت الله اعتمادی (گردآورنده)، غلامحسین اسلامی صدر (زیرنظر)، فاطمه داودی اصل (زیرنظر)، بیژن حاتمی (گردآورنده)، لادن طلایی (گردآورنده)، حمید رخشانی (گردآورنده)، افسانه مظاهری (گردآورنده)، جواد نیکنام (زیرنظر) نعمت الله اعتمادی (گردآورنده)
ناشر: پرک، سازمان شهرداری های کشور - 24 خرداد 1391
110000 ریال
شهرام سعادت آملی، تهمینه فتح اللهی (ویراستار)، معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی (تهیه و تنظیم) شهرام سعادت آملی
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - 30 شهریور 1390
50000 ریال
حسین کلانتری، پیام انصافیان، تهمینه فتح اللهی (ویراستار) حسین کلانتری
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - 30 شهریور 1390
50000 ریال
نادر شکری، تهمینه فتح اللهی (ویراستار)، معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی (تهیه و تنظیم) نادر شکری
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - 30 شهریور 1390
35000 ریال
شهاب عباس زاده، تهمینه فتح اللهی (ویراستار)، معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی (تهیه و تنظیم) شهاب عباس زاده
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - 30 شهریور 1390
35000 ریال
عبدالرضا عباس زاده، شهاب عباس زاده عبدالرضا عباس زاده
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - 7 شهریور 1390
55000 ریال
نمایش 1 - 15 از 104 مورد