ترتیب بر اساس:
فضل الله اکبری فضل الله اکبری
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 25 تیر 1401
560000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
والتر میگز، عباس ارباب سلیمانی (مترجم)، محمود نفری (مترجم) والتر میگز
ناشر: سازمان حسابرسی - 28 تیر 1400
600000 ریال
واندا والاس، حامی امیراصلانی (مترجم) واندا والاس
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 24 فروردین 1397
150000 ریال
رضا شباهنگ رضا شباهنگ
ناشر: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - تیر 1395
80000 ریال
علی نیکخواه آزاد(گردآورنده) علی نیکخواه آزاد(گردآورنده)
ناشر: سازمان حسابرسی، کمیته تدوین رهنمودهای حسابرسی - 3 آبان 1397
110000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 7 دی 1398
280000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 22 خرداد 1401
200000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت استانداردها - 28 اسفند 1398
60000 ریال
موسی بزرگ اصل، افسانه رفیعی موسی بزرگ اصل
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 26 اسفند 1401
1500000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی - 9 مهر 1399
120000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری - 26 مهر 1399
120000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 8 اردیبهشت 1399
150000 ریال
ناشر: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 3 خرداد 1400
600000 ریال
علی کمالی زارع (مترجم)، عباس ارباب سلیمانی (مترجم) علی کمالی زارع (مترجم)
ناشر: سازمان حسابرسی - 14 دی 1398
150000 ریال
ناشر: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 22 اردیبهشت 1400
1200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 170 مورد