ترتیب بر اساس:
رضا شباهنگ رضا شباهنگ
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 26 دی 1399
400000 ریال 380000 ریال
استیو برنز، هالی برنز، موسسه ترجمیک (مترجم) استیو برنز
ناشر: آدینه - 1 بهمن 1401
560000 ریال 504000 ریال
فضل الله اکبری فضل الله اکبری
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 25 تیر 1401
560000 ریال 532000 ریال
مصطفی علی مدد مصطفی علی مدد
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 12 فروردین 1401
620000 ریال 589000 ریال
والتر میگز، عباس ارباب سلیمانی (مترجم)، محمود نفری (مترجم) والتر میگز
ناشر: سازمان حسابرسی - 11 مهر 1401
1200000 ریال 1140000 ریال
والتر میگز، عباس ارباب سلیمانی (مترجم)، محمود نفری (مترجم) والتر میگز
ناشر: سازمان حسابرسی - 28 تیر 1400
600000 ریال 570000 ریال
رضا شباهنگ رضا شباهنگ
ناشر: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - تیر 1395
80000 ریال 76000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 9 دی 1399
150000 ریال 142500 ریال
علی نیکخواه آزاد(گردآورنده) علی نیکخواه آزاد(گردآورنده)
ناشر: سازمان حسابرسی، کمیته تدوین رهنمودهای حسابرسی - 3 آبان 1397
110000 ریال 104500 ریال
رضا شباهنگ رضا شباهنگ
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 24 آبان 1396
179000 ریال 170050 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 22 خرداد 1401
200000 ریال 190000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت استانداردها - 28 اسفند 1398
60000 ریال 57000 ریال
موسی بزرگ اصل، افسانه رفیعی موسی بزرگ اصل
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 26 اسفند 1401
1500000 ریال 1425000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی - 9 مهر 1399
120000 ریال 114000 ریال
رضا شباهنگ رضا شباهنگ
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 1394
100000 ریال 90000 ریال
موسی بزرگ اصل، حلیمه رحمانی، امین ناظمی (مترجم) موسی بزرگ اصل
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 14 بهمن 1401
1300000 ریال 1235000 ریال
نمایش 1 - 15 از 169 مورد