ترتیب بر اساس:
ساندرالوی سرن، مهرداد فیروزبخت (مترجم) ساندرالوی سرن
ناشر: روان شناسی و هنر - 14 خرداد 1399
410000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 16 شهریور 1400
280000 ریال 252000 ریال
شهربانو قهاری شهربانو قهاری
ناشر: روان شناسی و هنر - 4 مرداد 1397
320000 ریال
دیوید اچ. السون، جان دفرین، ایمی کی. السون، احمدرضا بحیرایی (مترجم)، نادر فتحی (مترجم) دیوید اچ. السون
ناشر: روان شناسی و هنر - 12 مهر 1397
250000 ریال
شهربانو قهاری شهربانو قهاری
ناشر: روان شناسی و هنر - 8 شهریور 1396
200000 ریال 50000 ریال
شهربانو قهاری شهربانو قهاری
ناشر: روان شناسی و هنر - 11 اردیبهشت 1392
450000 ریال
شهربانو قهاری شهربانو قهاری
ناشر: روان شناسی و هنر - 25 آذر 1392
450000 ریال
علی روحبخش مبصری علی روحبخش مبصری
ناشر: روان شناسی و هنر - 1388
25000 ریال
ناشر: روان شناسی و هنر - بهمن 1395
700000 ریال
آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: روان شناسی و هنر - 20 اسفند 1397
430000 ریال
مایکل نینان، ویندی درایدن، ریموند دیگیوسپ، مهرداد فیروزبخت (مترجم) مایکل نینان
ناشر: روان شناسی و هنر - 1397
320000 ریال
آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: روان شناسی و هنر - 15 آبان 1392
335000 ریال
جفری داوسون، مهرداد فیروزبخت (مترجم) جفری داوسون
ناشر: روان شناسی و هنر - اسفند 1395
330000 ریال
محمد نایب پور، ماهرخ بریری محمد نایب پور
ناشر: روان شناسی و هنر - 30 آبان 1390
60000 ریال
استفن پالمر، کریستین وایلدینگ استفن پالمر
ناشر: روان شناسی و هنر - 20 خرداد 1399
1000000 ریال
ادوین اشنایدمن، مهرداد فیروزبخت (مترجم) ادوین اشنایدمن
ناشر: روان شناسی و هنر - 12 بهمن 1392
560000 ریال
نمایش 1 - 15 از 178 مورد