ترتیب بر اساس:
آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - 22 مهر 1401
900000 ریال
ناشر: آدینه - 15 اسفند 1400
250000 ریال 225000 ریال
علی اکبر فرهنگی علی اکبر فرهنگی
ناشر: رسا - 23 بهمن 1400
2200000 ریال
رابرت بی. چالدینی، روح الله حمیدی مطلق (مترجم) رابرت بی. چالدینی
ناشر: رسا - 2 بهمن 1401
1200000 ریال
اچ. مک کورمک، محمود طلوع (مترجم) اچ. مک کورمک
ناشر: رسا - 2 بهمن 1401
1750000 ریال
ناشر: رسا - 27 اسفند 1400
750000 ریال
آلبرت الیس، حمید شمسی پور (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 26 مرداد 1400
850000 ریال
گنریش آلتشولر، محمود کریمی (مترجم)، سیده نونا میرخانی (مترجم)، لف شولیاک(به اهتمام) گنریش آلتشولر
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - 18 آبان 1399
480000 ریال
ریچارد شارف، مهرداد فیروزبخت (مترجم) ریچارد شارف
ناشر: رسا - 14 مهر 1401
1450000 ریال
کامران باقری، مهدی کنعانی، جواد محبوبی کامران باقری
ناشر: رسا - 10 مرداد 1398
750000 ریال
مایکل پورتر، عباس مهرپویا (مترجم)، جهانگیر مجیدی (مترجم) مایکل پورتر
ناشر: رسا - 9 آذر 1399
900000 ریال
آرنولد لازاروس، کلیفورد لازاروس، آلن فی، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آرنولد لازاروس
ناشر: رسا - 15 بهمن 1399
300000 ریال
رنی اونس، امیر توفیقی (مترجم) رنی اونس
ناشر: رسا - 13 شهریور 1398
750000 ریال
جان سانتراک، شاهده سعیدی (مترجم) جان سانتراک
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - 15 آبان 1401
2500000 ریال
آلبرت الیس، ایروینگ بکر، مهرداد فیروزبخت (مترجم)، وحیده عرفانی (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 21 آبان 1401
950000 ریال
علی اکبر فرهنگی علی اکبر فرهنگی
ناشر: رسا - 27 آذر 1399
650000 ریال
نمایش 1 - 15 از 429 مورد