ترتیب بر اساس:
حسین رسولی (مترجم) حسین رسولی (مترجم)
ناشر: دیده بان - 1396
350000 ریال
ناشر: آدینه - 8 فروردین 1401
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: دیده بان، ایما تدبیر - 1396
150000 ریال
فرهاد وکیلی، جواد بزرگی (ویراستار)، نادر صادقی (زیرنظر) فرهاد وکیلی
ناشر: دیده بان - 17 آذر 1393
90000 ریال
پیتر کانستردین، رضا تبریزیان (مترجم)، جواد بزرگی (ویراستار) پیتر کانستردین
ناشر: دیده بان - 17 آذر 1393
250000 ریال
کریم اچ. ولانی، حسین جاجرمی (مترجم) کریم اچ. ولانی
ناشر: دیده بان - خرداد 1397
250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 43 مورد