ترتیب بر اساس:
ناشر: دیدار - 1402
1800000 ریال 1620000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
محمد خوانساری محمد خوانساری
ناشر: دیدار - 1400
1850000 ریال 1665000 ریال
ناشر: دیدار - 1395
220000 ریال 198000 ریال
توران(خمارلو) میرهادی توران(خمارلو) میرهادی
ناشر: دیدار - آذر 1398
2900000 ریال 2610000 ریال
ناشر: دیدار - آذر 1394
135000 ریال 121500 ریال
استیون سی هیز، توماس جی. والتز استیون سی هیز
ناشر: دیدار - خرداد 1394
240000 ریال 216000 ریال
توران(میرهادی) خمارلو توران(میرهادی) خمارلو
ناشر: دیدار - اردیبهشت 1397
2800000 ریال 2520000 ریال
ناشر: دیدار - بهمن 1395
240000 ریال 216000 ریال
علی اکبر سیف علی اکبر سیف
ناشر: دیدار - آبان 1388
32000 ریال 28800 ریال
ناشر: دیدار - فروردین 1392
1100000 ریال 990000 ریال
ناشر: دیدار - 1402
600000 ریال 540000 ریال
عزیز نبوی عزیز نبوی
ناشر: دیدار - آذر 1400
2200000 ریال 1980000 ریال
ناشر: دیدار - دی 1392
80000 ریال 72000 ریال
ناشر: دیدار - فروردین 1389
وضعیت: دست دوم
40000 ریال 0 ریال
بنجامین سمیوئل بلوم، ماکس دی. انگهارت، علی اکبر سیف (مترجم)، خدیجه علی آبادی (مترجم) بنجامین سمیوئل بلوم
ناشر: دیدار - بهمن 1392
110000 ریال 99000 ریال
نمایش 1 - 15 از 248 مورد