ترتیب بر اساس:
ناشر: سخن، دکتر محمود افشاریزدی - بهمن 1397
3700000 ریال 3330000 ریال
استیو برنز، هالی برنز، موسسه ترجمیک (مترجم) استیو برنز
ناشر: آدینه - 7 خرداد 1401
850000 ریال 680000 ریال
هوشنگ ابتهاج(شاعر)، عبدالله فرادی(خطاط) هوشنگ ابتهاج(شاعر)
ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار - 23 دی 1401
1750000 ریال 1487500 ریال
شاه عبدالله بدخشی، فرید بیژن (به اهتمام) شاه عبدالله بدخشی
ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار - 8 بهمن 1385
1300000 ریال 1105000 ریال
قبولی هروی (شاعر)، یحیی خانمحمدآذری (به اهتمام) قبولی هروی (شاعر)
ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار - 21 اردیبهشت 1387
4900000 ریال 4165000 ریال
کیکاووس جهانداری، آلفونس گابریل کیکاووس جهانداری
ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار - 1383
1100000 ریال 935000 ریال
امیلی واسیلیویچ برت اشنایدر، هاشم رجب زاده (مترجم) امیلی واسیلیویچ برت اشنایدر
ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار - 1382
4500000 ریال 3825000 ریال
ناشر: سخن، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار - 26 شهریور 1399
850000 ریال 765000 ریال
گودرز رشتیانی(گردآورنده) گودرز رشتیانی(گردآورنده)
ناشر: سخن، دکتر محمود افشار - 5 شهریور 1399
5000000 ریال 4500000 ریال
ناشر: سخن، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار - 4 مهر 1401
3700000 ریال 3145000 ریال
محمد مصدق(به اهتمام)، جلیل بزرگمهر(به اهتمام) محمد مصدق(به اهتمام)
ناشر: دکتر محمود افشار - 8 آذر 1399
1100000 ریال 935000 ریال
عمادالدین شیخ الحکمایی عمادالدین شیخ الحکمایی
ناشر: دکتر محمود افشار - 8 آذر 1399
850000 ریال 722500 ریال
اسماعیل بن محمد کمال الدین اسماعیل(شاعر)، محمدرضا ضیاء(مصحح) اسماعیل بن محمد کمال الدین اسماعیل(شاعر)
ناشر: سخن، دکتر محمود افشار - 10 آذر 1399
3900000 ریال 3315000 ریال
محمدطالب جاجرمی محمدطالب جاجرمی
ناشر: سخن، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار - 15 اردیبهشت 1399
750000 ریال 637500 ریال
ناشر: سخن، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار - 21 خرداد 1400
2350000 ریال 1997500 ریال
سعید میرمحمدصادق سعید میرمحمدصادق
ناشر: سخن، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار - 28 تیر 1400
1050000 ریال 892500 ریال
نمایش 1 - 15 از 248 مورد