محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
سارا نخعی (مترجم)، فاطمه بهنیا (مترجم)، ستاره زرشناس (مترجم)، نشاط رحیمی شمائی منفرد (ویراستار) سارا نخعی (مترجم)
ناشر: دلگشا - خرداد 1388
25000 ریال 22500 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
میرحبیب حسینی، مریم رحیم زاده صومعه سرایی، اعظم هادی فر میرحبیب حسینی
ناشر: دلگشا - فروردین 1392
50000 ریال
ناصر عزیزی ناصر عزیزی
ناشر: هیمه، دلگشا - اسفند 1395
220000 ریال
اسماعیل یوسفی، داریوش کلوند اسماعیل یوسفی
ناشر: دلگشا - دی 1388
78000 ریال
اسدالله یوسفی، داریوش کلوند اسدالله یوسفی
ناشر: دلگشا - دی 1388
42000 ریال
ناصر عزیزی، کوروش کریمی، جواد آبسالان، محمد ایزدی خواه، پروین صفری، نادر کنزی ناصر عزیزی
ناشر: دلگشا - دی 1388
75000 ریال
محسن محبی کیا محسن محبی کیا
ناشر: دلگشا - فروردین 1389
75000 ریال
فیلیپ کواویلر، کلایو تامپسون، الهام کشمیری زاده (مترجم) فیلیپ کواویلر
ناشر: دلگشا - شهریور 1389
50000 ریال
رابرت رزنیک، جرل واکر، دیوید هالیدی، مرتضی نوری (مترجم)، کتایون سماواتی (مترجم)، امیرهوشنگ رمضانی (مترجم)، سیدمجید برقعی (مترجم) رابرت رزنیک
ناشر: دلگشا - دی 1389
125000 ریال
رابرت رزنیک، جرل واکر، دیوید هالیدی، مرتضی نوری (مترجم)، حمید خوارزمی (مترجم)، کتایون سماواتی (مترجم)، امیرهوشنگ رمضانی (مترجم) رابرت رزنیک
ناشر: دلگشا - مرداد 1390
120000 ریال
رابرت الکزاندر آدامز، اسماعیل یوسفی (مترجم)، حمیدرضا خاتمی (مترجم)، ناصر عزیزی (مترجم) رابرت الکزاندر آدامز
ناشر: دلگشا - اردیبهشت 1388
110000 ریال
حمیدرضا خاتمی، یاسر رستمی، محمد غلامیان حمیدرضا خاتمی
ناشر: دلگشا - اردیبهشت 1388
58000 ریال
حسین انصاری، یاسر رستمی، مهدی امیرمیاندرق حسین انصاری
ناشر: دلگشا - اردیبهشت 1388
59000 ریال
عبدالله محمدی، حامد سروش، کوروش کریمی عبدالله محمدی
ناشر: دلگشا - اردیبهشت 1388
42000 ریال
نمایش 1 - 15 از 19 مورد