ترتیب بر اساس:
ناشر: در دانش بهمن - 13 اسفند 1393
400000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
دانیل کانمن، فروغ تالوصمدی (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: در دانش بهمن - 16 مرداد 1400
1050000 ریال
ملکولم گلادول، شهرزاد بیات موحد (مترجم) ملکولم گلادول
ناشر: در دانش بهمن - 11 شهریور 1393
100000 ریال
ناشر: در دانش بهمن - 19 آذر 1399
430000 ریال
ملکولم گلادول، شهرزاد بیات موحد (مترجم) ملکولم گلادول
ناشر: در دانش بهمن - 11 شهریور 1393
400000 ریال
ناشر: در دانش بهمن - 18 بهمن 1393
106000 ریال
ناشر: در دانش بهمن - تیر 1396
380000 ریال
سوزان کین، روح الله صادقی (مترجم) سوزان کین
ناشر: در دانش بهمن - 19 مرداد 1398
680000 ریال
نادر غریب نواز نادر غریب نواز
ناشر: در دانش بهمن - بهمن 1395
100000 ریال
دیوید آلن دیوید آلن
ناشر: در دانش بهمن - 1392
350000 ریال
ناشر: در دانش بهمن - مرداد 1396
600000 ریال
جان ارنست اشتاین بک، علی منیری (مترجم) جان ارنست اشتاین بک
ناشر: در دانش بهمن - 17 دی 1385
370000 ریال
پاتریک لنکیونی، نسرین ثابت سعیدی (مترجم) پاتریک لنکیونی
ناشر: در دانش بهمن - خرداد 1394
300000 ریال
جان گریشام، لادن کاظمی (مترجم) جان گریشام
ناشر: در دانش بهمن - بهمن 1394
840000 ریال
نمایش 1 - 15 از 83 مورد