ترتیب بر اساس:
الین مازلیش، آدل فیبر، فاطمه عباسی فر (مترجم) الین مازلیش
ناشر: دایره - 6 آذر 1401
950000 ریال 902500 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
یان استوارت، ون جونز، بهمن دادگستر (مترجم) یان استوارت
ناشر: دایره - 19 دی 1400
2500000 ریال 2375000 ریال
ناشر: دایره - 12 مرداد 1401
1200000 ریال 1140000 ریال
نیل دونالد والش، توراندخت تمدن (مالکی) (مترجم) نیل دونالد والش
ناشر: دایره - 1392
2500000 ریال 2250000 ریال
ناشر: دایره - 11 خرداد 1398
950000 ریال 750000 ریال
ناشر: دایره - 21 مهر 1399
850000 ریال 750000 ریال
میلتون اریکسون، مهدی قراچه داغی (مترجم) میلتون اریکسون
ناشر: دایره - 25 آذر 1399
850000 ریال 807500 ریال
دیویددی. برنز، مهدی قراچه داغی (مترجم) دیویددی. برنز
ناشر: دایره - 27 شهریور 1400
1500000 ریال 1130000 ریال
نیل دونالد والش، توراندخت تمدن(مالکی) (مترجم) نیل دونالد والش
ناشر: دایره - 15 مرداد 1385
1700000 ریال 1530000 ریال
الین مازلیش، آدل فابر، اصغر اندرودی (مترجم) الین مازلیش
ناشر: دایره - 22 تیر 1401
1000000 ریال 950000 ریال
هایم گینوت، مهدی قراچه داغی (مترجم) هایم گینوت
ناشر: دایره - 13 آبان 1400
700000 ریال 665000 ریال
کارل گوستاو یونگ کارل گوستاو یونگ
ناشر: دایره - 29 مهر 1398
1500000 ریال 1350000 ریال
اسپنسر جانسون، صدیقه ابراهیمی (مترجم) اسپنسر جانسون
ناشر: دایره - 20 شهریور 1398
500000 ریال 425000 ریال
میورییل جیمز، لوئیس ساوری، بهمن دادگستر (مترجم) میورییل جیمز
ناشر: دایره - 4 آذر 1398
1200000 ریال 1080000 ریال
مالکولم گلدول، فاطمه عباسی فر (مترجم) مالکولم گلدول
ناشر: دایره - 18 مهر 1397
950000 ریال 850000 ریال
نمایش 1 - 15 از 150 مورد