ترتیب بر اساس:
 
ملکم تایت، کریستینا هیوز، لورن بلکستر، محمدرضا سرمدی (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) ملکم تایت
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1394
115000 ریال
محمدعلی سرلک، حسن فراتی، علی محقر (ویراستار) محمدعلی سرلک
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1393
100000 ریال
علی اکبر آقاجانی افروزی، محمدمهدی پرهیزگار، علی ربیعی (ویراستار) علی اکبر آقاجانی افروزی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 06 بهمن، 1392
140000 ریال
فروزان ده باشی شریف، بهمن زندی، محمدرضا سرمدی (ویراستار) فروزان ده باشی شریف
ناشر: دانشگاه پیام نور - 10 شهریور، 1392
48000 ریال
علی اکبر جوکار، لطف الله فروزنده دهکردی، محمدمهدی پرهیزگار (ویراستار) علی اکبر جوکار
ناشر: دانشگاه پیام نور - 06 بهمن، 1392
120000 ریال
علی صالحی، علی اکبر احمدی، هادی شریف مقدم (ویراستار) علی صالحی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 11 مهر، 1391
48000 ریال
لطف الله فروزنده دهکردی، محمدتقی امینی، صمد خبازباویل، محمد حکاک (ویراستار) لطف الله فروزنده دهکردی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 21 بهمن، 1392
95000 ریال
بهمن زندی، فهیمه سادات حقیقی، محمدرضا سرمدی (ویراستار) بهمن زندی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 16 بهمن، 1391
28000 ریال
منیژه قهرودی تالی، ام السلمه بابایی فینی، هوشمند عطایی منیژه قهرودی تالی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 18 فروردین، 1394
105000 ریال
مگی لیو، دانیل تیسه، کریستی چیونگ، جیمز وترب، افرایم مک لین، افرایم توربان، دوروتی لیدنر، مهدیه توفیقی محمدی (مترجم)، پوریا قطره نبی (مترجم)، حمیدرضا ریاحی (مترجم) مگی لیو
ناشر: دانشگاه پیام نور - 13 شهریور، 1391
236000 ریال
پرویز نصیری، علی صالحی، سیدعلی اکبر احمدی، مسعود یارمحمدی (ویراستار)، رضا رسولی (ویراستار) پرویز نصیری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1393
74000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1396
125000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1394
78000 ریال
گروه مولفان، حسن انوری (ویراستار) گروه مولفان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 23 دی، 1392
120000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - 06 بهمن، 1392
25000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,617 مورد