ترتیب بر اساس:
 
مهناز علی اکبری دهکردی مهناز علی اکبری دهکردی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1396
120000 ریال
محمدعلی سرلک، حسن فراتی، علی محقر (ویراستار) محمدعلی سرلک
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1396
120000 ریال
لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا سرمدی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) لورن بلکستر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1395
115000 ریال
بهمن زندی، فهیمه سادات حقیقی، محمدرضا سرمدی (ویراستار) بهمن زندی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 16 بهمن، 1391
28000 ریال
علی اکبر آقاجانی افروزی، محمدمهدی پرهیزگار، علی ربیعی (ویراستار) علی اکبر آقاجانی افروزی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1395
140000 ریال
لطف الله فروزنده دهکردی، محمدتقی امینی، صمد خبازباویل، محمد حکاک (ویراستار) لطف الله فروزنده دهکردی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 21 بهمن، 1392
115000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - 18 اردیبهشت، 1392
110000 ریال
بهمن زندی، فروزان ده باشی شریف، محمدرضا سرمدی (ویراستار) بهمن زندی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 10 شهریور، 1392
48000 ریال
لطف الله فروزنده دهکردی، علی اکبر جوکار، محمدمهدی پرهیزگار (ویراستار) لطف الله فروزنده دهکردی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 06 بهمن، 1392
120000 ریال
گروه مولفان، حسن انوری (ویراستار) گروه مولفان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 23 دی، 1392
120000 ریال
ترزال. بیکر، هوشنگ نایبی (مترجم)، محمدجواد زاهدی (ویراستار) ترزال. بیکر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 12 تیر، 1391
40000 ریال
مهدی تقوی، حسین عبده تبریزی (ویراستار)، آذرمیدخت جلیل نیا (ویراستار) مهدی تقوی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 10 آذر، 1392
125000 ریال
علی اکبر احمدی، علی صالحی، هادی شریف مقدم (ویراستار) علی اکبر احمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 11 مهر، 1391
48000 ریال
طاهره فیضی، داود مدنی (ویراستار) طاهره فیضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 23 دی، 1392
165000 ریال
هادی شریف مقدم، رحیم علیجانی، ابراهیم مختاری نبی (ویراستار) هادی شریف مقدم
ناشر: دانشگاه پیام نور - 17 اردیبهشت، 1391
33000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,706 مورد