ترتیب بر اساس:
شکوه السادات بنی جمالی، حسن احدی شکوه السادات بنی جمالی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 18 دی 1400
600000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 252000 ریال
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 6 اردیبهشت 1401
2500000 ریال
احمد غیاثوند، معصومه رضایی زاده (ویراستار) احمد غیاثوند
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 2 دی 1397
270000 ریال
شمس السادات زاهدی شمس السادات زاهدی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - مهر 1395
120000 ریال
محمدرضا ضیائی بیگدلی (مترجم)، علی فاتح (مترجم)، امیرساعد وکیل (مترجم)، ایوب عبدی (مترجم)، هیبت الله نژندی منش (مترجم)، محسن عبداللهی (مترجم)، نادر ساعد (مترجم)، محمد حبیبی مجنده (مترجم)، سیدقاسم زمانی (مترجم)، امیر ضیاء الدینی (مترجم) محمدرضا ضیائی بیگدلی (مترجم)
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 17 شهریور 1396
1800000 ریال
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - مرداد 1395
500000 ریال
سیدمحمد میرمحمدی، محمدمهدی ایزدخواه سیدمحمد میرمحمدی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - دی 1395
450000 ریال
استوارت کندلیش، نیک دامنیانوویچ، فرشته نباتی (مترجم) استوارت کندلیش
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 6 آبان 1397
750000 ریال
امی بران، احسان زارعیان (مترجم)، محمدرضا قاسمیان مقدم (مترجم) امی بران
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 23 آذر 1398
500000 ریال
سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 9 اسفند 1396
850000 ریال
صالح حسن زاده صالح حسن زاده
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - دی 1395
120000 ریال
شمس السادات زاهدی، گوئل کهن (ویراستار) شمس السادات زاهدی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 1391
250000 ریال
کاظم معتمدنژاد کاظم معتمدنژاد
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 6 مهر 1398
450000 ریال
شکوه السادات بنی جمالی، حسن احدی شکوه السادات بنی جمالی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 9 مهر 1390
500000 ریال
فرامرز سهرابی فرامرز سهرابی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 1399
700000 ریال
نمایش 1 - 15 از 437 مورد