ترتیب بر اساس:
غلامرضا گودرزی غلامرضا گودرزی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه عالی دفاع ملی - 11 دی 1390
960000 ریال 864000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - 20 اسفند 1401
400000 ریال 320000 ریال
محمدحسن زورق، جعفر راثی تهرانی (ویراستار)، ابراهیم حقیقی (ویراستار) محمدحسن زورق
ناشر: سروش، دانشگاه عالی دفاع ملی - 19 اسفند 1392
320000 ریال 288000 ریال
رضا بنی اسد، محسن آقاسی (ویراستار) رضا بنی اسد
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه عالی دفاع ملی - 9 اسفند 1390
171000 ریال
پاتریک دی آلن، محمد احدی (مترجم) پاتریک دی آلن
ناشر: دانشگاه عالی دفاع ملی - اردیبهشت 1397
580000 ریال
ناشر: دانشگاه عالی دفاع ملی - اردیبهشت 1397
120000 ریال
محمدحسن زورق، ابراهیم حقیقی (ویراستار)، جعفر راثی تهرانی (ویراستار) محمدحسن زورق
ناشر: سروش، دانشگاه عالی دفاع ملی - 1 اسفند 1391
120000 ریال
ناشر: دانشگاه عالی دفاع ملی - 12 آذر 1398
سیدحسن فیروزآبادی سیدحسن فیروزآبادی
ناشر: دانشگاه عالی دفاع ملی - 5 آذر 1398
60000 ریال
سیدحسن فیروزآبادی سیدحسن فیروزآبادی
ناشر: دانشگاه عالی دفاع ملی - 14 مهر 1398
150000 ریال
ناشر: دانشگاه عالی دفاع ملی - 14 مهر 1398
90000 ریال
حمید محمدحسین حمید محمدحسین
ناشر: دانشگاه عالی دفاع ملی - اردیبهشت 1397
80000 ریال
وحید ریاضی وحید ریاضی
ناشر: دانشگاه عالی دفاع ملی - اردیبهشت 1397
200000 ریال
سیامک باقری چوکامی سیامک باقری چوکامی
ناشر: دانشگاه عالی دفاع ملی - اردیبهشت 1397
140000 ریال
سیدحسن فیروزآبادی سیدحسن فیروزآبادی
ناشر: دانشگاه عالی دفاع ملی - 5 آذر 1398
210000 ریال
مهران شمس احمر مهران شمس احمر
ناشر: دانشگاه عالی دفاع ملی - 5 آذر 1398
250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 150 مورد