ترتیب بر اساس:
سعید قاضی مغربی(گردآورنده)، شهرام بختیاری(گردآورنده) سعید قاضی مغربی(گردآورنده)
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - شهریور 1390
وضعیت: دست دوم (خوب)
180000 ریال 135000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 4 تیر 1401
170000 ریال 136000 ریال
امیرحسین کوکبی، حامد جمشیدی اول امیرحسین کوکبی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 4 فروردین 1393
250000 ریال
نادر نبهانی، سوسن سعدوندی (ویراستار) نادر نبهانی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 20 آذر 1394
800000 ریال
بی.سی. ناکرا، کی.کی. چاودری، علی حاجیلوی بنیسی (مترجم)، محمدرضا ذاکرزاده (مترجم) بی.سی. ناکرا
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 8 شهریور 1389
150000 ریال
کورش عشقی، مهدی کریمی نسب کورش عشقی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 18 تیر 1399
600000 ریال
وارن کاریترز، دونالد هیرن، ام.پائولین بیکر، بهروز قلی زاده (مترجم) وارن کاریترز
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 6 شهریور 1392
300000 ریال
گروه واژه گزینی انجمن رمز ایران، علی کافی (ویراستار) گروه واژه گزینی انجمن رمز ایران
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 13 بهمن 1394
700000 ریال
دونالد هیرن، ام.پائولین بیکر، بهروز قلی زاده (مترجم) دونالد هیرن
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 1390
480000 ریال 450000 ریال
یحیی تابش، محمد مروتی، محسن هجرتی، طاهره هندیجانی فرد یحیی تابش
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 1400
900000 ریال
ایان سیگل، محمدحسین قمری (مترجم)، محمد میرکاظمی مود (مترجم) ایان سیگل
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 20 مرداد 1401
1600000 ریال
رابرت کدل، ویلیام هاسفورد، محمدرضا افضلی (مترجم) رابرت کدل
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 18 مرداد 1397
500000 ریال
راسل بیل، تام جکسون راسل بیل
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 22 دی 1393
100000 ریال
بهروز قلی زاده، محمد ایزدی (ویراستار) بهروز قلی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 28 اردیبهشت 1399
500000 ریال
سعید قاضی مغربی (گردآورنده)، شهرام بختیاری (گردآورنده) سعید قاضی مغربی (گردآورنده)
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - شهریور 1395
200000 ریال
جیم هورن، علیرضا فیض بخش (مترجم) جیم هورن
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 6 اسفند 1392
80000 ریال
نمایش 1 - 15 از 338 مورد