ترتیب بر اساس:
محمد عطائی محمد عطائی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود - آذر 1401
900000 ریال 810000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
محمد عطائی محمد عطائی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود - 1394
300000 ریال 270000 ریال
سیدرسول واردی، علی سررشته داری، سیدفض الله ساغروانی (ویراستار) سیدرسول واردی
ناشر: دانشگاه شاهرود - اردیبهشت 1398
380000 ریال 342000 ریال
حمید حسن پور حمید حسن پور
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود - اردیبهشت 1395
300000 ریال 270000 ریال
محمد غفوری، ناصر حافظی مقدس، رمضان رمضانی اومالی (ویراستار) محمد غفوری
ناشر: دانشگاه شاهرود - اسفند 1388
500000 ریال 450000 ریال
ناشر: دانشگاه شاهرود - دی 1398
1300000 ریال 1170000 ریال
ناشر: دانشگاه شاهرود - اردیبهشت 1395
400000 ریال 360000 ریال
سیدرحمان ترابی سیدرحمان ترابی
ناشر: دانشگاه شاهرود - اسفند 1391
200000 ریال 180000 ریال
محمد عطائی محمد عطائی
ناشر: دانشگاه شاهرود - اردیبهشت 1395
400000 ریال 360000 ریال
فنگ لین، علیرضا الفی (مترجم) فنگ لین
ناشر: دانشگاه شاهرود - اردیبهشت 1398
530000 ریال 477000 ریال
ناشر: دانشگاه شاهرود - اردیبهشت 1395
400000 ریال 360000 ریال
حیدر طوسیان شاندیز (مترجم)، حسین اسراری (مترجم) حیدر طوسیان شاندیز (مترجم)
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود - اردیبهشت 1395
700000 ریال 630000 ریال
مهدی ایرانمنش مهدی ایرانمنش
ناشر: دانشگاه شاهرود - اسفند 1392
200000 ریال 180000 ریال
ناشر: دانشگاه شاهرود - اردیبهشت 1395
400000 ریال 360000 ریال
محمد عطائی محمد عطائی
ناشر: دانشگاه شاهرود - اردیبهشت 1395
400000 ریال 360000 ریال
نمایش 1 - 15 از 128 مورد