ترتیب بر اساس:
علی خاکی صدیق علی خاکی صدیق
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 10 بهمن 1399
1200000 ریال 1080000 ریال
ناشر: آدینه - 24 دی 1400
160000 ریال 128000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - اسفند 1395
910000 ریال 819000 ریال
دیل بسترفیلد، کارول بسترفیلد، میجناگلن ایچ بسترفیلد، مری بسترفیلد، عبدالله آقایی (مترجم)، احسان انعامی (مترجم)، حسین حاج بابایی (مترجم) دیل بسترفیلد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 21 فروردین 1402
1450000 ریال 1305000 ریال
افشین کازرونی افشین کازرونی
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - اسفند 1395
1200000 ریال 1080000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - اسفند 1395
1800000 ریال 1620000 ریال
محمدجعفر تارخ، حسین مهاجری محمدجعفر تارخ
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 1394
900000 ریال 540000 ریال
علی خاکی صدیق علی خاکی صدیق
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 21 تیر 1396
1300000 ریال 1170000 ریال
آنتونیو گریگوریس، فرانک وان هارملن آنتونیو گریگوریس
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - اسفند 1395
480000 ریال 432000 ریال
سعیدرضا صباغ یزدی، امین ولی پور، علی اصغر سلطانی سعیدرضا صباغ یزدی
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 16 بهمن 1392
800000 ریال 720000 ریال
محمدجعفر تارخ، مصطفی یزدانی فرد محمدجعفر تارخ
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دی 1397
700000 ریال 630000 ریال
سیدامیرالدین صدرنژاد سیدامیرالدین صدرنژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 11 بهمن 1393
1800000 ریال 1620000 ریال
علیرضا فاتحی علیرضا فاتحی
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 20 دی 1393
1100000 ریال 990000 ریال
مسعود مشهدی حسینعلی مسعود مشهدی حسینعلی
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 20 دی 1393
900000 ریال 810000 ریال
حمیدرضا تقی راد حمیدرضا تقی راد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 29 تیر 1400
1200000 ریال 1080000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دی 1397
1800000 ریال 1620000 ریال
نمایش 1 - 15 از 303 مورد