ترتیب بر اساس:
علی خاکی صدیق علی خاکی صدیق
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 21 تیر 1396
680000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 104000 ریال
ویلیام کلیستر، علی شکوه فر (مترجم) ویلیام کلیستر
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 19 فروردین 1399
1080000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 11 بهمن 1393
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
250000 ریال 187500 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 11 بهمن 1393
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
170000 ریال 144500 ریال
سیدعبدالله میرطاهری سیدعبدالله میرطاهری
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 29 فروردین 1399
600000 ریال
حمیدرضا تقی راد حمیدرضا تقی راد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 16 مهر 1396
560000 ریال
وال گوران، مجید عمیدپور (مترجم)، احمدرضا سجادی (مترجم) وال گوران
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 2 اسفند 1388
250000 ریال
دیوید گان، روبرت هورتون، محمدرضا شاه نظری (مترجم)، برزین رجبلو (مترجم) دیوید گان
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 6 دی 1391
380000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 14 مهر 1398
200000 ریال
علی خاکی صدیق علی خاکی صدیق
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 10 بهمن 1399
700000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - اسفند 1395
910000 ریال
افرایم توربان، مهسا نجفی (مترجم)، هما زاهدپاشا (مترجم) افرایم توربان
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 29 دی 1393
850000 ریال
دیل بسترفیلد، کارول بسترفیلد، میجناگلن ایچ بسترفیلد، مری بسترفیلد، عبدالله آقایی (مترجم)، احسان انعامی (مترجم)، حسین حاج بابایی (مترجم) دیل بسترفیلد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 21 اردیبهشت 1394
270000 ریال
حمیدرضا تقی راد، محمد فتحی حمیدرضا تقی راد
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 2 تیر 1399
700000 ریال
سیدمجتبی موسوی نائینیان، مصطفی مافی (ویراستار) سیدمجتبی موسوی نائینیان
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - اسفند 1395
700000 ریال
نمایش 1 - 15 از 297 مورد