ترتیب بر اساس:
حسن قدسی پور حسن قدسی پور
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 1398
500000 ریال 450000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 8 مرداد 1402
450000 ریال 360000 ریال
رونالد آلن، روی بیلینتون، محسن رضائیان (مترجم) رونالد آلن
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 11 مهر 1401
1980000 ریال 1782000 ریال
محمدمهدی اسکونژاد محمدمهدی اسکونژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - 29 آبان 1401
2450000 ریال 2205000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - آبان 1397
480000 ریال 432000 ریال
محمدباقر منهاج محمدباقر منهاج
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 19 مرداد 1400
1900000 ریال 1710000 ریال
جون بو پارک، جوزف دی برانزینو، محمد رفیعی نیا (مترجم) جون بو پارک
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز نشر - 14 مهر 1400
1350000 ریال 1215000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - تیر 1394
600000 ریال 540000 ریال
ماساکی ایمایی، محمدحسین سلیمی نمین (مترجم) ماساکی ایمایی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 29 دی 1399
880000 ریال 792000 ریال
سوزان جی هال، سیامک نجاریان (مترجم) سوزان جی هال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 22 شهریور 1400
1300000 ریال 1170000 ریال
سیدمنصور واعظ پور سیدمنصور واعظ پور
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 12 خرداد 1401
1600000 ریال 1440000 ریال
محمدجواد کتابداری محمدجواد کتابداری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - آبان 1395
850000 ریال 765000 ریال
پوویندار مهتا، پائولو مونته ئیرو پوویندار مهتا
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 14 فروردین 1400
1980000 ریال 1782000 ریال
مایکل پیندو، محمدحسین فاضل زرندی (مترجم) مایکل پیندو
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - خرداد 1395
2400000 ریال 2160000 ریال
حسن کاتوزیان حسن کاتوزیان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 10 شهریور 1400
980000 ریال 882000 ریال
حسین عسکریان ابیانه حسین عسکریان ابیانه
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 13 آذر 1400
950000 ریال 855000 ریال
نمایش 1 - 15 از 653 مورد