ترتیب بر اساس:
روبین و. روبینشتاین، درک کروز، حبیب جعفری (مترجم)، رضا هاشمی (مترجم) روبین و. روبینشتاین
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - 1391
300000 ریال 270000 ریال
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - آذر 1401
180000 ریال 144000 ریال
راجر پیرآنجلو، جورج گیلیانی، محمدحسین دوست محمدی، خدامراد مومنی (مترجم)، رزیتا امانی (مترجم)، محمدرضا مجذوبی (مترجم)، صالح سپهری فر (ویراستار) راجر پیرآنجلو
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - اردیبهشت 1393
300000 ریال 270000 ریال
جیمزال آربروکل، کیومرث زرافشانی (مترجم)، مرضیه کشاورز (مترجم) جیمزال آربروکل
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - مرداد 1390
100000 ریال 90000 ریال
جورج، آرتور مورگان، نانسی ال. لیچ، جین دبلیو گلوکنر، کارن سی. بارت، کیومرث زرافشانی (مترجم)، خدیجه مرادی (مترجم) جورج
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - دی 1391
140000 ریال 126000 ریال
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - خرداد 1391
100000 ریال 90000 ریال
کلایو فیلیپس، فرخ کفیل زاده (مترجم) کلایو فیلیپس
ناشر: دانشگاه رازی - بهمن 1394
300000 ریال 270000 ریال
غلامرضا مرادی غلامرضا مرادی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - تیر 1393
240000 ریال 216000 ریال
روح الله عبدالشاهی، دانیال کهریزی، رضا محمدی روح الله عبدالشاهی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - 1387
200000 ریال 180000 ریال
دانیال کهریزی، حمیدرضا قاسمپور، نجات مهدیه دانیال کهریزی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - مرداد 1393
250000 ریال 225000 ریال
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - دی 1387
18000 ریال 16200 ریال
مارلین شلتون، حسن ذوالفقاری (مترجم) مارلین شلتون
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - تیر 1391
300000 ریال 270000 ریال
حسن ذوالفقاری حسن ذوالفقاری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، دانشگاه رازی - بهمن 1394
95000 ریال 85500 ریال
چارلزدونالد هالند، غلامرضا مرادی (مترجم)، یونس امینی (مترجم)، جواد احمدپور (مترجم)، مهدی نظری (مترجم) چارلزدونالد هالند
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - خرداد 1391
200000 ریال 180000 ریال
عبدالله طاهری تیزرو، الهام روشنی عبدالله طاهری تیزرو
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - شهریور 1388
55000 ریال 49500 ریال
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - مهر 1392
100000 ریال 90000 ریال
نمایش 1 - 15 از 258 مورد