ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 25 مهر 1398
450000 ریال 405000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 7 اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
محسن شفیعی محسن شفیعی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 22 شهریور 1401
900000 ریال 810000 ریال
موسی محمودی صاحبی، فرید محمودی صاحبی موسی محمودی صاحبی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 1 اردیبهشت 1394
80000 ریال 72000 ریال
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - مهر 1396
250000 ریال 225000 ریال
موسی مظلوم (مترجم)، علی اکبر رمضانیان پور (مترجم)، سورندرا شاه (ویراستار)، شعیب هارون احمد (ویراستار) موسی مظلوم (مترجم)
ناشر: دانشگاه شهید رجایی - 27 آذر 1392
50000 ریال 45000 ریال
شهریار شیروانی مقدم شهریار شیروانی مقدم
ناشر: دانشگاه شهید رجایی - 4 آبان 1392
90000 ریال 81000 ریال
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 27 خرداد 1399
550000 ریال 495000 ریال
سعید علیائی، احمد محب زاده بهابادی سعید علیائی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - مهر 1397
200000 ریال 180000 ریال
سعید علیائی سعید علیائی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 27 خرداد 1399
1200000 ریال 1080000 ریال
محمد غفرانی، محمدعلی نیکنام، غنچه رسام محمد غفرانی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 25 فروردین 1394
150000 ریال 135000 ریال
علیرضا ذاکری، حسین صفرزاده، محمود احمدی شریف علیرضا ذاکری
ناشر: دانشگاه شهید رجایی - 3 خرداد 1390
40000 ریال 36000 ریال
ناشر: دانشگاه شهید رجائی - دی 1394
120000 ریال 108000 ریال
سیدامیرالدین صدرنژاد سیدامیرالدین صدرنژاد
ناشر: دانشگاه شهید رجایی - 27 مهر 1390
110000 ریال 99000 ریال
آنتونی مارتر، مایکل الگزاندر پلینت آنتونی مارتر
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - اسفند 1395
180000 ریال 162000 ریال
میراحمد میرقاسم پور، علی صنعتی میراحمد میرقاسم پور
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - اسفند 1394
120000 ریال 108000 ریال
نمایش 1 - 15 از 226 مورد