ترتیب بر اساس:
سیمین حسینیان، آناهیتا خدابخشی کولایی، فروزنده داورپناه (ویراستار) سیمین حسینیان
ناشر: دانشگاه الزهرا، کمال تربیت - 16 آبان 1401
850000 ریال 765000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: دانشگاه اصفهان، دانشگاه الزهراء (س) - اسفند 1394
200000 ریال 180000 ریال
ناشر: دانشگاه الزهرا، کمال تربیت - 12 اسفند 1398
580000 ریال 522000 ریال
ر.ک. پاتریا، امیرعلی مسعودی (مترجم) ر.ک. پاتریا
ناشر: کوهسار، دانشگاه الزهرا - بهمن 1394
220000 ریال
فریده طالب پور فریده طالب پور
ناشر: مرکب سپید،دانشگاه الزهراء (س) - 30 مهر 1393
300000 ریال
حسن قالیباف اصل، شهرام بابالویان حسن قالیباف اصل
ناشر: دانشگاه الزهرا، بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - 1 اردیبهشت 1394
850000 ریال
ناشر: دانشگاه الزهرا، حتمی - 12 اسفند 1398
1690000 ریال
میراندابروس میت فورد، ابوالقاسم دادور (مترجم)، زهرا تاران (مترجم)، امیرپیمان اخوان (ویراستار) میراندابروس میت فورد
ناشر: دانشگاه الزهرا، کلهر - 14 تیر 1388
210000 ریال
ناشر: بامداد کتاب، دانشگاه الزهرا - 27 آذر 1389
95000 ریال
امیر آقامحمدی، احمد شریعتی (ویراستار) امیر آقامحمدی
ناشر: دانشگاه الزهرا - 5 آذر 1392
180000 ریال
جف مدورا، ابراهیم عباسی (مترجم) جف مدورا
ناشر: دانشگاه الزهرا، بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - 1393
200000 ریال
سیدمحمد هاشمی نژاد، محمدابراهیم محمدپورزرندی، ندا گودرزی، وحید شمشیریان (ویراستار) سیدمحمد هاشمی نژاد
ناشر: دانشگاه الزهرا، بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - 23 مهر 1393
200000 ریال
ابوالقاسم دادور، عادله غربی ابوالقاسم دادور
ناشر: پشوتن، دانشگاه الزهرا - 20 دی 1391
180000 ریال
اشرف سادات موسوی لر اشرف سادات موسوی لر
ناشر: مرکب سپید، دانشگاه الزهراء (س) - مرداد 1395
125000 ریال
نمایش 1 - 15 از 195 مورد