ترتیب بر اساس:
داود میرزایی داود میرزایی
ناشر: دانشگاه اصفهان - 20 اسفند 1393
1000000 ریال 900000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
احمد براآنی (گردآورنده)، سعید حاجبی (گردآورنده)، مهدی گل محمدی (گردآورنده)، ناصر نعمت بخش (گردآورنده)، مرتضی مسلمی فر (گردآورنده) احمد براآنی (گردآورنده)
ناشر: دانشگاه اصفهان - 21 دی 1390
130000 ریال 117000 ریال
داود امام وردی، محمدرضا نیستانی داود امام وردی
ناشر: دانشگاه اصفهان - 21 خرداد 1394
1800000 ریال 1620000 ریال
رابرت کنن، دیوید نیوبل، احمدرضا نصر (مترجم)، حسین زارع (مترجم)، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم) رابرت کنن
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 21 دی 1390
35000 ریال 31500 ریال
دزونگ یوان یانگ، محمدعلی رهگذر (مترجم) دزونگ یوان یانگ
ناشر: دانشگاه اصفهان - 29 مهر 1393
600000 ریال 540000 ریال
سیدابوالفضل مسعودیان (مترجم) سیدابوالفضل مسعودیان (مترجم)
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 11 مرداد 1389
1000000 ریال 900000 ریال
باربارا اچ. استوارت، مرتضی حاجیان (مترجم)، سیدمحمود خوش فطرت (مترجم) باربارا اچ. استوارت
ناشر: دانشگاه اصفهان - 7 آبان 1395
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: دانشگاه اصفهان - 28 مهر 1393
450000 ریال 405000 ریال
محمدرضا عابدی، پریسا نیلفروشان محمدرضا عابدی
ناشر: دانشگاه اصفهان - 1 آبان 1400
700000 ریال 630000 ریال
سیداحمد احمدی سیداحمد احمدی
ناشر: دانشگاه اصفهان - 2 بهمن 1396
700000 ریال 630000 ریال
ابراهیم افشاری، یاسر ملایی برزی ابراهیم افشاری
ناشر: دانشگاه اصفهان - 29 مهر 1393
1600000 ریال 1440000 ریال
علی اکبر محمدی حسن آبادی علی اکبر محمدی حسن آبادی
ناشر: دانشگاه اصفهان - 20 اردیبهشت 1388
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: دانشگاه اصفهان - 28 مرداد 1392
420000 ریال 378000 ریال
ایو استالونی، انورالسادات میرعلایی، محمودرضا گشمردی (مترجم) ایو استالونی
ناشر: دانشگاه اصفهان - 28 مرداد 1392
120000 ریال 108000 ریال
خدیجه رضایی ابراهیم سرایی (تدوین)، محمدرضا عبدی (تدوین) خدیجه رضایی ابراهیم سرایی (تدوین)
ناشر: دانشگاه اصفهان - 28 مرداد 1392
700000 ریال 630000 ریال
نمایش 1 - 15 از 237 مورد