ترتیب بر اساس:
رحمت الله هوشمند رحمت الله هوشمند
ناشر: دانشگاه اصفهان - 3 بهمن 1395
400000 ریال
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - 4 خرداد 1401
180000 ریال 144000 ریال
سیداحمد احمدی سیداحمد احمدی
ناشر: دانشگاه اصفهان - 1396
220000 ریال
جیمز استوارت، محمدحسین علامت ساز (مترجم)، علی اکبر محمدی (مترجم)، حسین ناهید (مترجم) جیمز استوارت
ناشر: دانشگاه اصفهان - 18 اردیبهشت 1397
1500000 ریال
هاجر غفارپور، سعید کتابی هاجر غفارپور
ناشر: دانشگاه اصفهان - 1398
170000 ریال
رولندبی استول، سیدابوالفضل مسعودیان (مترجم)، بختیار محمدی (مترجم) رولندبی استول
ناشر: دانشگاه اصفهان - 8 فروردین 1398
500000 ریال
داود میرزایی داود میرزایی
ناشر: دانشگاه اصفهان - 10 خرداد 1393
450000 ریال
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان 1395
180000 ریال
احمد براآنی (گردآورنده)، سعید حاجبی (گردآورنده)، مهدی گل محمدی (گردآورنده)، ناصر نعمت بخش (گردآورنده)، مرتضی مسلمی فر (گردآورنده) احمد براآنی (گردآورنده)
ناشر: دانشگاه اصفهان - 21 دی 1390
130000 ریال
داود امام وردی، محمدرضا نیستانی داود امام وردی
ناشر: دانشگاه اصفهان - 1394
180000 ریال
وسیلیس موگیوس، نادر رهنما (مترجم)، رضا نوری (مترجم)، هادی روحانی (مترجم)، سعیده شادمهری (مترجم)، ندا آقایی (مترجم)، یاسر صابری (مترجم) وسیلیس موگیوس
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1391
680000 ریال
سیداحمد احمدی سیداحمد احمدی
ناشر: دانشگاه اصفهان - 30 مرداد 1385
220000 ریال
رابرت کنن، دیوید نیوبل، احمدرضا نصر (مترجم)، حسین زارع (مترجم)، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم) رابرت کنن
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 21 دی 1390
35000 ریال
دزونگ یوان یانگ، محمدعلی رهگذر (مترجم) دزونگ یوان یانگ
ناشر: دانشگاه اصفهان - 29 مهر 1393
300000 ریال
اصغر منتظرالقائم اصغر منتظرالقائم
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه اصفهان - 1395
190000 ریال
سیدابوالفضل مسعودیان (مترجم) سیدابوالفضل مسعودیان (مترجم)
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 11 مرداد 1389
50000 ریال
نمایش 1 - 15 از 232 مورد