ترتیب بر اساس:
ویلیام اچ. ادوارز، پژمان احمدی (مترجم) ویلیام اچ. ادوارز
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - بهمن 1394
160000 ریال
ناشر: آدینه - تیر 1401
350000 ریال 280000 ریال
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - بهمن 1394
110000 ریال
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - بهمن 1394
140000 ریال
مریم قلی زاده آرشتی، مریم قاسملو مریم قلی زاده آرشتی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - مهر 1395
90000 ریال
فائزه خلیلیان، سارا رحیم نژاد فائزه خلیلیان
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - بهمن 1396
110000 ریال
لیلا حاجی آقابابایی، فائزه خلیلیان لیلا حاجی آقابابایی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - بهمن 1396
150000 ریال
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - بهمن 1396
115000 ریال
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - بهمن 1396
150000 ریال
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - بهمن 1396
240000 ریال
مریم بی خوف تربتی، راضیه تقوی زاد مریم بی خوف تربتی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - بهمن 1396
155000 ریال
سسار پرث لوپث، امیر احمری نژاد (مترجم) سسار پرث لوپث
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - بهمن 1396
150000 ریال
محسن رنجبر محسن رنجبر
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - بهمن 1396
430000 ریال
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - بهمن 1396
90000 ریال
پاراگ کی لالا، مجید حق پرست (مترجم) پاراگ کی لالا
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - بهمن 1396
90000 ریال
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهریور 1396
70000 ریال
نمایش 1 - 15 از 48 مورد