محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
فریدون رهنمای رودپشتی فریدون رهنمای رودپشتی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - شهریور 1392
2400000 ریال 2160000 ریال
کال نیوپورت، بابک یاپیر رشتی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 1402
480000 ریال 384000 ریال
دیوید رومر، مهدی تقوی (مترجم) دیوید رومر
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - شهریور 1396
1800000 ریال 1620000 ریال
غلامرضا جهانشاهلو، هاشم نیکومرام، فرهاد حسین زاده لطفی غلامرضا جهانشاهلو
ناشر: آثار نفیس، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - فروردین 1395
1200000 ریال 1080000 ریال
فریدون رهنمای رودپشتی فریدون رهنمای رودپشتی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - شهریور 1392
2400000 ریال 2160000 ریال
مهدی تقوی (گردآورنده)، حسین محمدی (گردآورنده) مهدی تقوی (گردآورنده)
ناشر: علم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - بهمن 1390
2950000 ریال 2655000 ریال
دیوید رومر، مهدی تقوی (مترجم) دیوید رومر
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - 1394
1800000 ریال 1620000 ریال
کریس آبل، فرح حبیب (مترجم) کریس آبل
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - 1387
400000 ریال 360000 ریال
رایتهولد لودویگ، جین باگدانوف، مسعود دوستی (مترجم)، سیدمحمدعلی زنجانی (ویراستار)، ابراهیم شهبازی (ویراستار)، بابک منبری (ویراستار)، آمنه حبیب زاده (ویراستار) رایتهولد لودویگ
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - مهر 1392
2900000 ریال 2610000 ریال
فریدون رهنمای رودپشتی، ابراهیم صابر فریدون رهنمای رودپشتی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - اردیبهشت 1396
2400000 ریال 2160000 ریال
حسن اسماعیل پور حسن اسماعیل پور
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - بهمن 1390
3500000 ریال 3150000 ریال
کامبیز کامکاری کامبیز کامکاری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - اردیبهشت 1396
1500000 ریال 1350000 ریال
نجلا حریری نجلا حریری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - اردیبهشت 1396
1500000 ریال
امیر خسروجردی امیر خسروجردی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - اسفند 1389
260000 ریال
رفیق عیسی بیکون، هاشم نیکومرام (مترجم)، مهدی معدنچی زاج (مترجم) رفیق عیسی بیکون
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - اسفند 1390
100000 ریال
افشین فیروزی (مترجم)، مهدی خیاطی (مترجم) افشین فیروزی (مترجم)
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - بهمن 1396
120000 ریال
نمایش 1 - 15 از 275 مورد