محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - اسفند 1400
1200000 ریال 1080000 ریال
استیون گایز، نسرین امامی (مترجم) استیون گایز
ناشر: آدینه - 1402
1000000 ریال 800000 ریال
ابراهیم حسینی، مجید شاکری ابراهیم حسینی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (واحد نجف آباد) - 1389
50000 ریال 35000 ریال
مجتبی مقصودی، وحیدرضا میرزائیان، مژگان یاراحمدی مجتبی مقصودی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی اراک - 1388
62000 ریال 43400 ریال
مجتبی مقصودی، وحیدرضا میرزائیان، مژگان یاراحمدی مجتبی مقصودی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی اراک - 1388
وضعیت: دست دوم (خوب)
62000 ریال 43400 ریال
مرتضی موسی خانی، مسعود منشی زاده نائین مرتضی موسی خانی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (قزوین) - آبان 1392
وضعیت: دست دوم (خوب)
500000 ریال 350000 ریال
حمید عزیزی ملک آبادی، ایمانه دهقانی حمید عزیزی ملک آبادی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - خرداد 1390
45000 ریال 40500 ریال
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی - اسفند 1391
4500000 ریال 4050000 ریال
محمدحسن صادقی روش محمدحسن صادقی روش
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تاکستان) - اسفند 1391
35000 ریال 31500 ریال
سکینه عزیزی (مترجم)، وحیده سروشان (مترجم)، منصور اروانی (مترجم) سکینه عزیزی (مترجم)
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز - شهریور 1392
325000 ریال 292500 ریال
علی نقی میرمویدی، دانیال کهریزی، خیراله یاری (ویراستار) علی نقی میرمویدی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه - مهر 1392
230000 ریال 207000 ریال
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان اصفهان) - اردیبهشت 1394
200000 ریال 180000 ریال
مولفین شورای ملی تحقیقات آمریکا، مرتضی مهری (مترجم) مولفین شورای ملی تحقیقات آمریکا
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی - مرداد 1395
1500000 ریال 1350000 ریال
جواد خمیس آبادی (مترجم)، محمدرضا کاباران زادقدیم (مترجم) جواد خمیس آبادی (مترجم)
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکز) - اسفند 1396
500000 ریال 450000 ریال
علی اکبر قهرمانی علی اکبر قهرمانی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - اسفند 1397
2500000 ریال 2250000 ریال
لیلا بیگدلی، زهرا قنبرپور لیلا بیگدلی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی - دی 1398
1200000 ریال 1080000 ریال
نمایش 1 - 15 از 2,531 مورد