ترتیب بر اساس:
ابراهیم حسینی، مجید شاکری ابراهیم حسینی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (واحد نجف آباد) - 1389
50000 ریال 45000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
مجتبی مقصودی، وحیدرضا میرزائیان، مژگان یاراحمدی مجتبی مقصودی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی اراک - 1388
62000 ریال 55800 ریال
مجتبی مقصودی، وحیدرضا میرزائیان، مژگان یاراحمدی مجتبی مقصودی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی اراک - 1388
وضعیت: دست دوم (خوب)
62000 ریال 55800 ریال
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 16 اسفند 1400
500000 ریال
فرزاد جعفرکاظمی فرزاد جعفرکاظمی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - 1388
54000 ریال
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه - 7 دی 1387
50000 ریال
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - 10 دی 1387
30000 ریال
محمدرضا کریمی، حمید علوی لواسانی محمدرضا کریمی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی - 5 اردیبهشت 1390
30000 ریال
اوجینیو گالدیری، عبدالله جبل عاملی (مترجم)، بهنام صدری (ویراستار) اوجینیو گالدیری
ناشر: فرهنگستان هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - 8 مهر 1392
395000 ریال
ابراهیم حسینی، مجید شاکری ابراهیم حسینی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (واحد نجف آباد) - 1389
30000 ریال
داریوش نوروزی، محمد نوریان داریوش نوروزی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - 1382
8500 ریال
احمدعلی اسدپور احمدعلی اسدپور
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (واحد بندرعباس) - 30 دی 1392
75000 ریال
سیدباقر سیدی بنایی، یوسف بیگ باباپور (ویراستار) سیدباقر سیدی بنایی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی، مجمع ذخائر اسلامی - 22 مرداد 1387
30000 ریال
رضوان پوراحمد (مترجم) رضوان پوراحمد (مترجم)
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی - آذر 1396
150000 ریال
مجید شاکری، ابراهیم حسینی مجید شاکری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (واحد نجف آباد) - 1389
20000 ریال
نمایش 1 - 15 از 2,364 مورد